Dr. Roos de Wildt

Senior onderzoeker

Ik houd mij graag bezig met het begrijpen en duiden van criminaliteit, de personen en groepen die crimineel gedrag vertonen, zij die er slachtoffer van worden en de vele mogelijke reacties die de samenleving op dit gedrag kan hebben.

Dr. Roos de Wildt

Als senior onderzoeker met een achtergrond in culturele antropologie en criminologie houd ik mij vooral bezig met onderzoek naar mensenhandel, sekswerk, huiselijk en seksueel geweld en ondermijnende criminaliteit. De ervaringen van jongeren en kinderen, bijvoorbeeld waar het huiselijk geweld aangaat, breng ik hierbij graag onder de aandacht. Ik ben gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethodes, zoals diepte-interviews, focusgroepen en (participerende) observatie.

Ik ben gepromoveerd bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Utrecht en bij de Universiteit van Hamburg in Duitsland. Mijn promotieonderzoek richtte zich op prostitutie tijdens VN vredesmissies. Hiertoe deed ik twaalf maanden empirisch onderzoek in Kosovo, voerde daar tientallen gesprekken met vrouwen en meisjes werkzaam in de seksindustrie en volgde hen in hun dagelijks leven. Dit onderzoek is bij Springer gepubliceerd onder de titel ‘Post-War Prostitution: Human Trafficking and Peacekeeping in Kosovo’.

Na mijn promotie ben ik werkzaam geweest als project coördinator en onderzoeker bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children en als docent bij de secties Culturele Antropologie en Criminologie bij de Universiteit Utrecht, voordat ik aan de slag ben gegaan bij het Verwey-Jonker Instituut. In deze hoedanigheid heb ik de laatste jaren in binnen- en buitenland kwalitatief onderzoek verricht. Dergelijke onderzoeken, waarbij ik via interviews en het optekenen van levensverhalen, de ervaringen en perspectieven onder de aandacht breng van mensen in veelal kwetsbare posities, doe ik het liefst.

Dr. Roos de Wildt

Senior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2019 Vegter, De Wildt, Kaandorp & Van Aals (2019) Child-sensitive return: Upholding the best interests of refugee and migrant children in return decisions and processes in the Netherlands. UNICEF The Netherlands.
  • 2019 de Wildt, R. Post-War Prostitution: Human Trafficking and Peacekeeping in Kosovo. Springer International Publishing.
  • 2016 de Wildt, R. Ethnographic Research on the Sex Industry: The Ambivalence of Ethical Guidelines. In Dina Siegel & Roos de Wildt (Eds.), Ethical Concerns in Research on Human Trafficking (pp. 51-69). Springer International Publishing.
  • 2016 Siegel, D. & de Wildt, R. Introduction: The Variety of Ethical Dilemmas. In Dina Siegel & Roos de Wildt (Eds.), Ethical Concerns in Research on Human Trafficking (pp. 1-7). Springer International Publishing.
  • 2016 Siegel, D. & de Wildt, R. Ethical Concerns in Research on Human Trafficking. (277 p.). Springer International Publishing.
  • 2015 de Wildt, R. In the wake of war: a cultural criminological perspective on the growth of the sex industry in Kosovo. In Ferry de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of crime and deviancy. – Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 507-526). The Hague: Eleven international publishing.
  • 2011 Oude Breuil, B.C.M., Siegel, D., de Wildt, R. & Nagy, V. (2011). Almere door een rode bril. Fenomeenonderzoek naar seksuele dienstverlening. Almere: Gemeente Almere. de Wildt, R.
  • 2009 Tasten in het duister: Roemeense straatprostituees in Rome. In Yvon van der Pijl, Diederick Raven, Lotje Brouwer & Brenda Oude Breuil (Eds.), Antropologische vergezichten: mondialisering, migratie en multiculturaliteit (pp. 207223). Amsterdam: Uitgeverij Aksant.