Agency arrangeren bij jongerenwerk op school

Speelruimte voor jongeren als changemakers
PublicatiesGepubliceerd op: 16-05-23
Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen: hun leven richting te geven en ruimte te maken voor verandering in systemen die hun kansen bepalen? In het programma ‘Agency Arrangeren, speelruimte voor jongeren als changemakers’ onderzocht het Verwey-Jonker Instituut deze vraag samen met de UvA, de HvA, Stichting Alexander en jongeren-onderzoekers. Dit gebeurde door casusonderzoek in drie praktijken in Amsterdam.

In dit onderzoek hebben we gekeken naar welke elementen van jongerenwerk op school- met als casus de samenwerking tussen de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) en Swazoom Welzijn- zijn te identificeren als het gaat om jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van agency. Het traditionele jongerenwerk bevindt zich vaak op straat of in de buurtcentra. Door jongerenwerkers in de schoolomgeving te betrekken, is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod van jongerenwerk eerder voorhanden. Dit rapport beschrijft belangrijke elementen in de samenwerking tussen jongerenwerk en het onderwijs die helpen om agency van jongeren te arrangeren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Amsterdamse Kenniscentrum Ongelijkheid. De andere twee praktijken die werden onderzocht zijn Studio52 en Studiezalen. Op de website van het Kenniscentrum Ongelijkheid zijn als producten ook nog te vinden: een literatuurstudie, een praktijkhandreiking en een integrale rapportage van de jongeren-onderzoekers. In 2023 werkt het consortium verder aan de ondersteuning van Agency in actieteams binnen de drie onderzochte en twee nieuwe praktijken op scholen.

Zie ook:

 • Agency Arrangeren. Speelruimte voor jongeren als changemakers. Praktijkhandreiking
 • Onderzoekers

  Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

   Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Jeugdhulp

   De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

   Meer over dit thema
  Deel deze publicatie op: