Agency Arrangeren: speelruimte voor jongeren als changemakers bij stichting Studiezalen

PublicatiesGepubliceerd op: 16-05-23
Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen, hun leven richting te geven en ruimte te maken voor verandering in systemen die hun kansen bepalen? In het programma ‘Agency Arrangeren, speelruimte voor jongeren als changemakers’ onderzocht het Verwey-Jonker Instituut deze vraag samen met de UvA, de HvA, Stichting Alexander en jongeren-onderzoekers. Dit gebeurde door casusonderzoek in drie praktijken in Amsterdam. Dit rapport gaat over Studiezalen.

Studiezalen is een stichting die bewoners uit achtergestelde of ‘kwetsbare’ contexten de kans, de ruimte en de begeleiding biedt om hun talenten tot bloei te laten komen. De primaire focus van Studiezalen ligt op kinderen, tieners en jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Een studiezaal is een veilige, rustige plek in de wijk waar kinderen, tieners en jongeren wekelijks komen, om te werken aan schoolse én persoonlijke doelen. De drie hoofdactiviteiten in een studiezaal zijn school werkondersteuning, life coaching en talentontwikkeling.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Amsterdamse Kenniscentrum Ongelijkheid. De andere twee praktijken die werden onderzocht zijn Studio52 en Jongerenwerk in de school op OSB. Op de website van het Kenniscentrum Ongelijkheid zijn als producten ook nog te vinden: een literatuurstudie, een praktijkhandreiking en een integrale rapportage van de jongeren-onderzoekers. Zie kenniscentrumongelijkheid. In 2023 werkt het consortium verder aan de ondersteuning van Agency in actieteams binnen de drie onderzochte en twee nieuwe praktijken op scholen.

Zie ook:

Met medewerking van

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: