Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Maatschappelijke Kosten-Baten analyse

In het sociale domein wordt er steeds meer, extra aangejaagd door de transitie en decentralisaties, gekeken naar de maatschappelijke kosten en baten van een aanpak (interventies, programma’s, projecten of beleidswijzigingen). Wat levert een interventie precies op en voor wie? Wat leidt er nu toe dat een bepaalde aanpak succesvol is en hoe kan een aanpak zo worden geoptimaliseerd dat cliënten beter worden geholpen en ook nog eens tegen lagere kosten? Met behulp van kosten-batenanalyse en verwante analyse kunnen er betere besluiten over investeringen worden genomen. In deze analyses wordt telkens gekeken naar welke resultaten zijn behaald met een bepaalde aanpak en tegen welke kosten en wordt dit vergeleken met de resultaten en kosten van de meest waarschijnlijke alternatieve aanpak. Naast directe financiële aspecten wordt hierbij nadrukkelijk ook rekening gehouden met maatschappelijke effecten en kosten.

Voor een dergelijke analyse kan gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten, bijvoorbeeld MKBA, EffectenArena, Effectencalculator en de expert elicitation.

Neem voor meer informatie contact op met Ahmed Hamdi.