Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Dit samenwerkingsverband met Movisie wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is een van de grootste programma‚Äôs van ons instituut. We doen onderzoek, adviseren en bieden praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. We staan daarnaast open voor vragen, signalen en meningen en formuleren daar naar beste vermogen een antwoord op. Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. 

Alle lopende projecten en opgedane kennis zijn terug te lezen op de website www.kis.nl.
KIS stuurt maandelijks een nieuwsbrief uit en zijn te volgen op LinkedIn en Twitter

Neem voor meer informatie contact op met Ahmed Hamdi.