Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht

De kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht (ook wel expertiselab genoemd) is een initiatief van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut. Het bestaat uit een netwerk van organisaties. Academici ontwikkelen in co-creatie met professionals in het veiligheidsveld kennis gericht op de versterking van de lokale en regionale veiligheid. Dat gaat over onderwerpen als veiligheidsbeleving, ondermijning, veiligheidsnetwerken, handhavingsarrangementen, wijkpolitie, huiselijk geweld, radicalisering en spanningen in wijken. Het programma ontwikkelt niet alleen kennis op eigen initiatief. Het heeft ook een portaalfunctie in ontwikkeling waar kennis ter beschikking wordt gesteld en waar vragen, in samenwerking met het CCV, snel en adequaat worden beantwoord.

Ondermijning

Een belangrijk onderdeel van deze kenniswerkplaats is ons programma over ondermijning. Onder ondermijning verstaan we ten eerste de doorwerking van georganiseerde misdaad (vooral rond drugs) in de samenleving. Maar ook subversief en ondemocratisch gedrag wordt als ondermijnend gezien voor de kwaliteit en stabiliteit van de samenleving.

Praktijkvoorbeelden zijn grootschalige hennepteelt, illegaal gokken of productie en opslag van synthetische drugs, en de illegale stort van drugsafval en chemicali├źn. Maar ondermijning gaat ook over illegale prostitutie op vakantieparken en witwasconstructies via banken en notarissen, en het onder druk zetten van gemeentelijke bestuurders. Ondermijning is de wijze waarop de onderwereld binnendringt in de reguliere maatschappelijke structuren, en gaat over de gedragingen waarvan de burgemeester wakker ligt. Gemeenten en instanties zijn volop bezig om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. We zijn betrokken bij vele projecten in gemeenten om hen daarbij te ondersteunen met diagnoses en handelingsstrategie├źn.

Lees hier de column van Hans Boutellier over de groei van de aandacht voor ondermijning.

Recente publicaties


Lopende projecten