Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Expertiselab Veiligheid & Veerkracht

Dit expertiselab is een initiatief van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut. Het bestaat uit een netwerk van organisaties. Academici ontwikkelen in co-creatie met professionals in het veiligheidsveld kennis gericht op de versterking van de lokale en regionale veiligheid. Dat gaat over onderwerpen als veiligheidsbeleving, ondermijning, veiligheidsnetwerken, handhavingsarrangementen, wijkpolitie, huiselijk geweld, radicalisering en spanningen in wijken. Het programma ontwikkelt niet alleen kennis op eigen initiatief. Het heeft ook een portaalfunctie in ontwikkeling waar kennis ter beschikking wordt gesteld en waar vragen, in samenwerking met het CCV, snel en adequaat worden beantwoord.

Neem voor meer informatie contact op met Hans Boutellier of Menno Ezinga.