Medewerkers

Dr. Monique Stavenuiter

Functie: Senior onderzoeker; Hoofd onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie
E-mail: mstavenuiter@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie

Dr. Monique Stavenuiter is sinds juli 2001 verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Zij is hoofd van de onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie, waar ze onderzoek doet naar armoedebeleid, het tegengaan van sociale uitsluiting, de Wmo, sociale zekerheid, ouderen en vergrijzing, ouderen en armoede en tot slot arbeid en zorg.

Van 1997-2001 werkte zij als senior onderzoeker voor het Nyenrode Forum for Economic Research (Nyfer) waar ze onderzoek verrichtte op het terrein van arbeidsmarkt, armoede, sociale zekerheid, ouderen en vergrijzing en levensloop. Daarvoor was zij werkzaam als onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Maastricht en aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1993 is zij gepromoveerd aan de faculteit Psychologische, Pedagogische en Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over ouderen, getiteld Verzorgd of zelfstandig (Zwolle, 1993).

Sinds 2003 is Monique Stavenuiter namens het Verwey-Jonker Instituut lid van het Europese netwerk van ‘Independent Experts on Social Inclusion’. De taken van de experts zijn het evalueren en monitoren van het Nederlandse Strategy Report Social Protection & Social Inclusion (2008-2010), een voortzetting van het NAP Social Inclusion (2001-2007). Recente publicaties betreffen onder meer de Wmo, schuldhulpverlening en innovatie in de zorg.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2019 Stavenuiter, M. & Kahmann, M. (2019). Stap voor stap. Statushouders over initiatieven voor arbeidstoeleiding in enkele Nederlandse gemeenten. Beleid en Maatschappij 2019 (46).
 • 2016 Van der Klein, M. & Stavenuiter, M. (2016). Vast en flexibel werk - wat willen werkgevers en werkenden? Sociaal Bestek.
 • 2016 Stavenuiter, M. & Nederland, T. (2016). Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering. Sociaal Bestek.
 • 2015 Andriessen, S., Stavenuiter, M. & Verleun, A. (2015). Innovatie en burgerparticipatie in het Wmo-aanbestedingsproces: Inkopen en uitvoeren met de burger. Sociaal Bestek, 77-2, 29-31
 • 2013 Dekker, F., & Stavenuiter, M (2013). De groei van het zzp-schap. In Dekker, F. (red.), En toen waren er zzp'ers . Den Haag: Boom Lemma.
 • 2013 Jong, M. de, Stavenuiter, M., Verwijs, R., & Wapstra, B. (2013). Dilemma's voor gemeenten bij het ondersteunen van mensen met een zorgvraag: Iedereen zelfredzaam?. Sociaal Bestek, 75(6-7), 15-17.
 • 2013 Oudenampsen, D., Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2013). Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: Een wereld te winnen. Sociaal Bestek, 75(3), 6-8.
 • 2012 Dekker, F., Stavenuiter, M., & Oosterwaal, l. (2012). Werkgeversdienstverlening: Vooral een kwestie van doen! Sociaal Bestek, 74(12), 24-27.
 • 2012 Dekker, F., Stavenuiter, M., & Tierolf, B. (2012). Kwetsbare ouderen en lokaal zorggebruik. Geron, 14(4), 47-49.
 • 2011 Dekker, F., & Stavenuiter, M. (2011). Integraal participatiebeleid: Gemakkelijker gezegd dan gedaan? Sociaal Bestek, 73(9), 26-28.
 • 2010 Lammerts, R., & Stavenuiter, M. (2010). Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
 • 2010 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2010). Of markets and men: Lessons from the U.S. and Europe for strategies to reach a better work/life balance. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2009 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2009). Van ziekte naar gezondheid In: M. de Coole & T. Verlaan (2009). Ouderenzorg met toekomst: Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak (pp. 115-120) Utrecht: SWP.
 • 2008 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2008). Van ziekte naar gezondheid: Ondernemerschap in de ouderenzorg. Geron: Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 10 (3), 9-12. 
 • 2008 Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2008). Verborgen armoede onder 65-plussers. Geron: Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 10 (3), 38-42. 
 • 2008 Stavenuiter, M., & Dongen, M.C. van. (2008). Gemeenschappelijk wonen: Een literatuurstudie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Jansen, H., Stavenuiter, M., Dijkhuis, A., Dongen, M.C. van, & Tricht, A. van. (2008). Gemeenschappelijk wonen op leeftijd: Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2008). Eindbeeld toekomstscenarios: De burger aan het stuur: Een onderzoek ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Working paper. 
 • 2008 Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2008). De gezondheid van kwetsbare burgers: Innovatief preventiebeleid door lokale overheden en zorgverzekeraars een verkenning van het speelveld. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut i.s.m. Bureau BS&F. 
 • 2008 Boutellier, H., Stavenuiter, M., Rijkschroeff, R., & Nederland, T. (2008). Iedereen telt mee: Invulling Programmalijn 2 Innovatie van het Wmo-programma Vernieuwing en kwaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Working paper. 
 • 2008 Stavenuiter, M. & Klein, M. van der. (2008). Ontmoeten en verbinden: Lokaal ouderenbeleid in Veldhoven 2008 tot 2012. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). Assessment of the 2008-2010 National Reform Programme for Growth and Jobs from a social inclusion perspective The Netherlands - second semester report. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut (not published).
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). A step forward towards the goal: Assessment of the social inclusion strand of the 2008-2010 National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion (NSRSPSI) - The Netherlands. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). The Impact of the Social Inclusion strand of the OMC in the Netherlands: First semester report. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut (Not published).
 • 2006 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H.R.A.M. (2006). Netherlands: Trends, developments, active inclusion and minimum resources: First semester report 2006(Peer review and assessment in social inclusion). Brussels: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • 2006 Stavenuiter, M. (2006). Een 'tweede loopbaan' voor oudere werknemers. Gids voor personeelsmanagement, 85(9), 32-38.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006). 'Genoeg gepraat'? Woorden en daden in het arbeid- en zorgdebat. In E. Tonkens, J. Uitermark, & M. Ham (red.), Handboek moraliseren: Burgerschap en ongedeelde moraal (pp. 81-94). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006) Themanummer werkende vaders, zorgende mannen: Inleiding. B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 3-5.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006) Werkende vaders, zorgende mannen: De mogelijkheid van verandering. B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 6-15.
 • 2006 Stavenuiter, M., Duyvendak, J.W., Nieborg, S., & Brugman, M. (2006) Leren van verschillen: Zorgende vaders in uitzonderlijke praktijken. B en M: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 33-51.
 • 2006 Stavenuiter, M., & Duyvendak, J.W. (2006) Mogelijkheden en wenselijkheden van beleid ter bevordering van een meer gelijke verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. B en M: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 52-57.
 • 2005 Spierings, F., & Stavenuiter, M. (2005). Gender en jeugd in de stedelijke vernieuwing: Van achterstand naar achterstelling. Tijdschrift voor genderstudies, 8(3), 35-47.