Medewerkers

Prof. dr. Majone Steketee

Functie: Wetenschappelijk directeur - Raad van bestuur
E-mail: msteketee@verwey-jonker.nl
Onderzoeksthema's: Seksueel en huiselijk geweld, Jeugd, Opvoeding

Prof. dr. Majone Steketee is vanaf eind 2019 wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Vanaf 2014 tot eind 2019 was Steketee algemeen directeur en voorzitter van de Raad van bestuur binnen het Verwey-Jonker Instituut. Steketee werkt sinds 1998 bij het instituut en heeft een breed inhoudelijk profiel. De laatste jaren was zij coördinator programmaontwikkeling. Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet onder andere veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.

Majone Steketee studeerde in 1986 af als andragoloog bij de Universiteit van Amsterdam en is in 1995 gepromoveerd op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Zij was sinds 1986 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Pedagogiek en Onderwijskunde.

Majone hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Met name kinderen in kwetsbare posities heeft haar bijzondere aandacht, zoals kinderen in de jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen of kindermishandeling. Daarnaast betreffen haar studies ook de samenwerking en de ketenkwaliteit in de jeugdzorg. Zij heeft meerdere internationale onderzoeken verricht naar de zelfrapportage van jeugdcriminaliteit in 33 landen en een vergelijking van het alcohol- en drugsgebruik in 25 Europese landen. Verder is zij nauw betrokken bij het omvangrijke onderzoeksproject naar de leefsituatie van jongeren 'Kinderen in Tel', de zevende editie is in 2017 uitgekomen.

Publicaties

 • 2019 - Lünnemann, M., Frank Horst van der F., Prinzie, P., Luijk, M., & Steketee, M. (2019). The Intergenerational Impact of Trauma and Family Violence on Parents and their Children. Under review: Child Abuse & Neglect The International Journal. 96, 104-134. doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104134
 • 2019 - Rowland, B., Jonkman, H., Steketee, M., Solomon, R., Solomon, S., R., Toumbourou, J.W. (2019). A Cross-national comparison of the development of adolescent problem behavior: a 1-year longitudinal study in India, the Netherlands, USA and Australia. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-019-01007-3
 • 2019 - Meijer, L., Finkenauer, C., Tierolf, B., Lünnemann, M., & Steketee, M. (2019). Intimate partner abuse: child trauma trajectories. Child Abuse & Neglect. 93,170-181.
 • 2019 - Steketee, M., Aussems, C., & Marshall, I. (2019). Exploring the impact of child maltreatment and inter-parental violence on violent delinquency in an international sample. The Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260518823291.
 • 2019 - Steketee, M. & Pels, T. (2019). Gezinnen met meervoudige en complexe problemen met een migratieachtergrond: typering en aanpak. In: Knot-Dickscheit, J & E.J. Knorth (red.) Gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. [p. 188-132]. Amersfoort: Wilco.
 • 2019 - Van Kapel, M., Broekhuizen, J., & Steketee, M. (2019). Vertrouwen van jongeren in een rechtvaardige behandeling door de politie. Ervaren procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit van de politie en zelfgerapporteerde criminaliteit onderzocht op basis van de ISRD-3 . Geaccepteerd Cahiers Politiestudies
 • 2019 - Steketee, M., & Van der Gaag, R. (2019) Slachtoffer én dader tegelijk? De samenhang tussen daderschap en slachtofferschap bij jongeren in internationaal perspectief. In: R. van Steden & R. van Putten. Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. [p.137-154]. Den Haag, Boom bestuurskunde.
 • 2018 Steketee, M. & Aussums, C. (2018). ‘Less social bonding, more problems?’ An international perspective on the behaviour of (migrant) youth. In: M. Houhg & S. Rovché (eds). "The state, social cohesion, and crime among adolescents in Europe and the US". New York: Springer (wordt gedrukt).
 • 2018 Gaag, S. van der., & Steketee, M. (2018). Direct and indirect influences of school system on youth delinquent offending among migrant and native-born students. In: M. Houhg & S. Rovché (eds). "The state, social cohesion, and crime among adolescents in Europe and the US". New York: Springer (wordt gedrukt).
 • 2018 Steketee, M., Jonkman, H., Naber, P., & Roorda, W. Does Triple P promote positive parenting? A quasi-experimental research on the outcomes of Triple P teens in the Netherlands. Under review of Journal of Research on Adolescence.
 • 2018 Rowland, B., Jonkman, H., Steketee, M., Solomon, R., Solomon, S., R., Toumbourou, J.W. A Cross-national comparison of the development of adolescent problem behavior: a 1-year longitudinal study in India, the Netherlands, USA and Australia. Under review Prevention Science.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Enzmann, D., Kiviviouri, J., Marshall, I., Steketee, M., Hough, M., & Kilias, M. (2017). A Global Perspective on Young People as Offenders and Victims First Results from the ISRD3 Study. New York: Springer.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (2017). Inleiding: een op de vier kindermishandeling een wicked problem. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.10-15]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M. (2017). De geschiedenis van kindermishandeling. Veranderende opvattingen over de aanpak. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.15-35]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M,. Dijkstra, S., & Lünnemann, K. (2017). Intergenerationele overdracht van geweld: het doorbreken van patronen. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.35-53]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (2017). Agenda voor een wicked problem: We kunnen echt beter. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.226-240]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M., & Aussems, M.E. (2017). The Cycle of Violence Through an International Lens: Insights from the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3). Paper gepresenteerd op de Annual Conference of the American Society of Criminology in New Orleans.

  Klik hier voor een volledig overzicht van publicaties (2004-2018) van Majone Steketee.

Publicaties vanuit het Verwey-Jonker Instituut