Op zoek naar beschermingsarrangementen bij huiselijk geweld

Een onderzoek naar samenwerking huiselijk geweld in Zaanstreek-Waterland
PublicatiesGepubliceerd op: 13-04-23
De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wil aan de hand van domein overstijgende netwerksamenwerking sneller en betere hulp en bescherming aan kwetsbare inwoners bieden, onder andere op het gebied van huiselijk geweld. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een actieonderzoek uit om zorg- en beschermingsarrangementen te ontwikkelen voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

In een beschermingsarrangement wordt bescherming en zorg geboden door interventies en activiteiten die passend zijn bij het soort geweld dat speelt en de onderliggende problematiek die mogelijk bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van het geweld.

We onderscheiden hierbij vijf (deels overlappende) profielen waarbij een beschermingsarrangement wordt ingezet: 1)intieme terreur, 2) gezin in de stress, 3) kindgedrag en opvoedstress, 4) langdurige zorg en 5) complexe scheiding.

In het rapport geven we het perspectief weer van ouders en professionals die we hebben gesproken. Daarnaast beschrijven we aan de hand van vijf casusvoorbeelden de gezinsprofielen en de gewenste beschermingsarrangementen.

Met medewerking van

  • Marte Sikkema

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: