De impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-07-2020
Nieuws
Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Dat is onderzocht door het Verwey-Jonker Instituut met steun van Augeo Foundation en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Graag informeren we u over de resultaten van het onderzoek Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona.

Aan het onderzoek hebben 247 gezinnen meegedaan. Zij waren vorig jaar al gemeld bij Veilig Thuis vanwege vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Er is geen verschil in het aantal gezinnen waarin sprake is van geweld, noch in het aantal gerapporteerde incidenten. Dat is minder gunstig dan het lijkt: ook tijdens de lockdown is in ruim de helft van de gezinnen sprake van veelvuldig (meer dan 22 incidenten op jaarbasis) en ernstig geweld tegen kinderen en/of tussen partners.

Goede hulpverlening blijft noodzakelijk

Problemen als armoede, verslaving, partnergeweld en vechtscheidingen hadden zich al opgestapeld in deze gezinnen voor de coronacrisis begon. De situatie thuis is nog steeds zeer zorgelijk. Goede hulpverlening is en blijft noodzakelijk om blijvende schade voor kinderen en ouders te beperken. Het onderzoek is een extra deelonderzoek van een groot landelijk onderzoek. Sinds 2018 onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van gemeenten, het ministerie van VWS en Augeo in zo’n honderd gemeenten wat de effecten zijn van partnergeweld en kindermishandeling. De vragen voor het corona-onderzoek zijn aan een deel van deze gezinnen gesteld.

Daarnaast hebben we diepte interviews gehouden met 39 ouders en kinderen uit deze gezinnen en met 13 professionals. Deze interviews richtten zich op hoe de ondersteuning en hulp aan kwetsbare gezinnen eruit zag ten tijde van de corona maatregelen. Hebben professionals voldoende zicht op de veiligheid in gezinnen? En hoe ervaren kwetsbare gezinnen de hulp die zij ten tijde van de maatregelen ontvangen?

De resultaten zijn te lezen in dit rapport.

Majone Steketee

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona

  • Majone Steketee,
  • Roos de Wildt,
  • Mathilde Compagner,
  • Marlinda van der Hoff,
  • Bas Tierolf
ISBN 978-94-6409-015-4Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: