Kwetsbare gezinnen en kinderen in tijden van corona

Twee artikelen in Augeo magazine
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 23-07-2020
Nieuws
De invloed van corona is voor iedereen merkbaar, maar wellicht nog wel meer bij mensen in kwetsbare posities. In het laatste Augeo Magazine nummer wordt uitvoerig stilgestaan bij twee projecten die wij tijdens de coronacrisis hebben uitgevoerd. Allereerst een interview met dr. Roos de Wildt over het onderzoek naar huiselijk geweld tijdens de coronacrisis en een tweede artikel over het Crisisfonds: een fonds om kwetsbare kinderen door de coronacrisis heen te helpen.

Roos de Wildt deed onderzoek naar huiselijk geweld in kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis. Het geweld lijkt niet te zijn toegenomen. Dat neemt niet weg dat de situatie zorgelijk is: bedenk dat er in twee derde van deze gezinnen sprake is van geweld, in de helft van de gevallen ernstig.
Lees het interview hier

Crisisfonds

Het Crisisfonds werd opgericht om kwetsbare kinderen de coronacrisis door te helpen, want door die crisis hebben zij meer last van stress en gedragsproblemen dan voorheen. Dankzij de cadeautjes voelen kinderen en jongeren zich gezien, ontdekten onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut. En ouders kregen meer respect voor hulpverleners.

Lees het artikel hier

Het volledige Augeo nummer ‘impact van de coronacrisis’ is via deze link te lezen.

Roos de Wildt

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona

  • Majone Steketee,
  • Roos de Wildt,
  • Mathilde Compagner,
  • Marlinda van der Hoff,
  • Bas Tierolf
ISBN 978-94-6409-015-4Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: