Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt
PublicatiesGepubliceerd op: 27-07-21
Samen met SEO Economisch Onderzoek brengt het Verwey-Jonker Instituut de impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt in kaart. Deze rapportage betreft een tussenmeting.

Het onderzoek laat zien welke groepen jongeren het hardst worden getroffen in de zoektocht naar een baan, welke obstakels zij tegenkomen en welke ondersteuning zij denken nodig te hebben. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een empirische analyse van CBS Microdata en interviews met werkzoekende jongeren.

Dit tussenrapport laat zien dat baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast is het aanbod gedaald: 23.000 jongeren stellen hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor is het aantal jongeren met een baan afgenomen, met name bij jongeren met structureel lagere baankansen.

Het eindrapport volgt medio 2022.

Onderzoekers

Thema's

  • Coronadossier

    De coronacrisis raakt ons allemaal. Het heeft bijvoorbeeld invloed op zaken als huiselijk geweld, armoede, sociale stabiliteit, veiligheid, en meer. Lees hier artikelen en publicaties over de invloed van de coronacrisis op verschillende gebieden van de samenleving. Bekijk hieronder het laatste nieuws en de laatste publicaties rondom ons onderzoek en corona.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: