Prof. dr. Hans Boutellier

Wetenschappelijk adviseur

Je moet naar het landschap kijken om de vegetatie te begrijpen

Hans Boutellier
Na zestien jaar directeurschap ben ik nu als wetenschappelijk adviseur aan het Verwey-Jonker Instituut verbonden. In die periode heb ik diverse leerstoelen bekleed aan de Vrije Universiteit bij Bestuurswetenschappen – momenteel ben ik bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke Veerkracht. Ik adviseer vooral over de opzet van projecten en de analyse van de resultaten. Ik schrijf tevens essays om beleid te agenderen of verder te thematiseren.

In mijn werk hop ik heen en weer tussen maatschappelijke analyses en concreet beleidsonderzoek. Het resulteerde respectievelijk in boeken als De veiligheidsutopie en De improvisatiemaatschappij en in tientallen onderzoeksrapporten die op onze website zijn te vinden. Ik werd in 2019 koninklijk onderscheiden voor mijn wetenschappelijke bijdrage aan beleid en samenleving – en ben daar ongeneerd trots op. 

Oplossingsgericht onderzoek

Ik ben geïnteresseerd in politiek-morele vraagstukken, zoals criminaliteit en veiligheid, integratie en polarisatie en in het algemeen in strategische beleidsvraagstukken. Ik hou van oplossingsgericht onderzoek dat ten goede komt van een stabiele en vitale samenleving. Mooie woorden en makkelijk gezegd ze vragen vooral om intelligente en precieze invulling voorbij de waan van de dag en slappe tekst. 

Strategische studies

U kunt bij mij vooral terecht voor strategische studies. Dat kunnen essays zijn of empirisch onderzoek waarbinnen ik een strategische adviesrol vervul. Ik zoek altijd naar vernieuwende inzichten. Wat we doen moet iets toevoegen aan wat u al wist. 

Zie ook: www.fsw.vu.nl

Prof. dr. Hans Boutellier

Wetenschappelijk adviseur

Externe publicaties

 • 2017 Boesveldt, N. F., Montfort, A. J. G. M. van, & Boutellier, J. C. J. (2017). The Efficacy of Local Governance Arrangements in Relation to Homelessness. A Comparison of Copenhagen, Glasgow, and Amsterdam. Public Organization Review, 1(1), 1-16.
 • 2016 Boutellier, J. C. J. (2016). Het seculiere experiment : hoe we van God los gingen samenleven. Den Haag, Nederland: Boom Lemma.
 • 2016 Boutellier, J. C. J. (2016). Laat welzijn meer dan zorg zijn. Zorg + Welzijn, 22(3), 8-10.
 • 2016 Boutellier, J. C. J. (2016). Actuele bestaansonzekerheid. Over de nieuwe condities van het sociale. In P. van Lieshout (Red.), Sociale (on)zekerheid (pp. 29-42). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press
 • 2016 Boutellier, J. C. J., Steden, R. van, & Stokkom, B. van. (2016). Perspectieven op veiligheid: van burgerschap tot veerkracht.
 • 2015 Boutellier, J. C. J. (2015). Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • 2015 Boutellier, J. C. J. (2015). Van secularisering naar securitisering: Een beschouwing over de relatie tussen religie, criminaliteit en veiligheid. Tijdschrift voor Criminologie, 57(2), 260-271.
 • 2015 Broekhuizen, J., van Stokkom, B. Schaap, D., Maier, D. i.s.m. Boutellier, J.C.J. & Broers, J. (2015). Serieus nemen. Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie. Vrije Universiteit, Amsterdam
 • 2014 Boutellier, J.C.J., Miltenburg, E & Steden, R. van (2014). Sturing binnen de wijk: de taken en positie van de wijkagent. Tijdschrift voor de politie, 76(8), 24-29.
 • 2014 Land, M. van der, Groot, I. de, Boutellier, J.C.J. , e.a.. (2014). Uitgaansgeweld en de morele setting van het uitgaan in Amsterdam. Tijdschrift voor Veiligheid (13) 1, 3-19.
 • 2014 Land, M. van der, van Stokkom, B., & Boutellier, J.C.J. (2014). Burgers in veiligheid.
 • 2014 Stokkom, B. van., Greven, H. , Boutellier, J.C.J. (2014). Lessons to be learned?. Tijdschrift voor Veiligheid (13) 1, 42-59.
 • 2014 Steden, R. van, Miltenburg, E & Boutellier, J.C.J. (2014). 101 things to do: unravelling and interpreting community policing. Policing. A Journal of Policy and Practice.
 • 2014 Steden, R. van, Wood, J., Shearing, C.D. & Boutellier, J.C.J. (2014). The many faces of nodal policing: team play and improvisation in Dutch community safety. Security Journal.
 • 2014 Boutellier, J.C.J. (2014). Active Citizenship. In Manufacturing Civil Society. (pp.206–222). Palgrave Macmillan.
 • 2013 Steden, R. van, Boutellier, J.C.J., Scholte, R & Heijnen, M. (2013). Beyond crime statistics: the construction and application of a criminogenity monitor in Amsterdam. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(1), 47-62.
 • 2013 Boutellier, H. (2013). Op de stoep bij de burger: bespreking van SCP-rapport ‘Een beroep op de burger: minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?’ (besprekingsartikel). Mens & Maatschappij, 3(88), 324-329.
 • 2013 Boutellier, H. (2013). Publieke moraal van onderop. Christen Democratische Verkenningen, 2013(Herfst), 59-65.
 • 2013 Caem, B. van, Steden, R. van, Boutellier, H., & Stokkom, B. van. (2013). Community Policing Light: On Proximity and Distance in the Relationship between Neighbourhood Coordinators and CitizensPolicing, A journal of policy and practice. Advance online publication.
 • 2013 Haen Marshall, I., & Boutellier, H. (2013). Josine Junger-Tas: The Life and Works of a Compassionate Criminologist. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(2), 71-84.
 • 2012 Boutellier, H. (2012). Alles onder controle: Het utopisch verlangen naar veiligheid. Maatschappij & Politiek: Vakblad voor maatschappijleer, 43(8), 4-6.
 • 2012 Boutellier, H. (2012). Evidence van bovenaf; bezieling van onderop: wat werkt voor wie in welke situatie. In J. Uitermark, A.-J. Gielen, & M. Ham (red.), Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies (pp. 240-). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2012 Boutellier, H. (2012). Crime and punishment in a populist context. In H. Nelen & J. Claessen, Beyond the death penalty: Reflections on punishment (pp. 95-103). Cambridge: Intersentia.
 • 2012 Boutellier, H. (2012, 21 september). Netwerken zijn de moderne zuilen. Blik op Blauw, 1(1), 4.
 • 2012 Boutellier, H., & Huygen, A. (2012, 27 november). Buurthuis De Nieuwe Jutter: geen blauwdruk, wel een succesverhaal. Sociale Vraagstukken.
 • 2012 Davelaar, M., Bakker, I., Wonderen, R. van, & Boutellier, H. (2012). Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in tijden van bezuinigingen: Wat zijn de gevolgen voor de politie?. In J. Nelis (samenst.), De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024 (pp. 48-66). S.l.: Directie HRM Nationale Politie.
 • 2012 Pels, T., & Boutellier, H. (2012). Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing. In H. Jumelet & J. Wenink (red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 59-71). Amsterdam: SWP (http://zorgvooronszelf.swpbook.com/).
 • 2012 Spithoven, R., Graaf, G. de, & Boutellier, H. (2012). Geen angst, maar onbehagen: Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 11(3), 38-56.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Jazzy structures: Een slotbeschouwing over de toekomst van veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 10(4), 70-80.
 • 2011 Boutellier, H. (leiding workshop) (2011). Workshop 5: Rol politie bij inrichting morele ruimte. In P. Deelman (red.), De opdracht van de politie: Verslag van een conferentie (pp. 91-96). Den Haag: SMVP Producties.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). De verwevenheid van de samenleving met de strafrechtsbedeling. In Directoraat-generaal Justitiehuizen, 10 Jaar justitiehuizen: Balans & perspectieven: Congresverslagboek colloquium 2 & 3 december 2009// (pp. 252-258). Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Samenspel of takkenherrie: Gesproken column over het nieuwe werken ter gelegenheid van de uitreiking van de Rietveldprijs 2011..
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Verbinden door controle: De paradoxale opdracht van standaardisatie. In P. Waters (samenst.), N. Westpalm (samenst.), & P. Wisse (eindred.), Interoperabel Nederland (pp. 90-98). [Den Haag]: Forum Standaardisatie.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Voorwoord. In A. van Dijk, F. Hoogewoning, & B. Welten, Dienstbaar aan de rechtsstaat: Biografie van een agora (pp. 7-8). Amsterdam: Boom.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Nodale zorg: Ondersteuning, begeleiding en hulpverlening in een netwerksamenleving (Paul Cremers lezing, 13 april 2011 Rotterdam). Rijswijk: Leeuwendaal.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij: Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (Tweede, uitgebreide druk). Den Haag: Boom Lemma.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Verticale momenten in lokaal veiligheidsbeleid. Openbaar Bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, 2011 (Augustus), 16-20.
 • 2011 Boutellier, H., & Steden, R. van. (2011). Governing nodal governance: The ‘anchoring’ of local security networks. In Crawford, A. (ed.), International and comparative criminal jusitice and urban governance: Convergence and divergence in global, national and local settings (pp. 461-482). Cambridge: Cambridge University Press.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Sociale veiligheid als vorm van bestaanszekerheid. Socialisme en Democratie (special Van waarde – Bestaanszekerheid), 68(5/6), 40-48.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Herstelrecht in een populistische context. Tijdschrift voor Herstelrecht, 11(1), 33-39.
 • 2011 Boutellier, J.C.J. (2011). Moedig uit onmacht: Techniek van de onmacht; fatalisme in politiek en technologie: Oratie dr. M.J.G. van Eeten (boekbespreking). Tijdschrift voor Toezicht, 2(1), 80-82.
 • 2011 Boutellier, H., & Marissing, E. van. (2011). Veiligheidsarrangementen in IJburg: Over de praktijk van de besturing van veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 10(1), 59-68.
 • 2011 Boutellier, H. & E. van Marissing (2011). Het veiligheidsarrangement: een innovatieve en systematische aanpak voor lokaal beleid. In: R. van Steden (red.), Strategieën van lokale veiligheid. Een achtergrondstudie en drie reflecties. Den Haag/Amsterdam: Nicis Institute/Amsterdam University Press, pp. 81-89.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Burgers in veiligheid: Over de veronderstelde beschermingsrelatie tussen staat en gemeenschap. In E.R. Muller & M.M.S. Mekel (red.), Burgers, bestuur en veiligheid: Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid (pp. 7-17). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur ROB.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). De gefragmenteerde sociale orde van 2040. In R. Frissen & S. Harchaoui (red.), Integratie & de metropool: Perspectieven voor 2040. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Het verschil maken in de wijk: tussen vitaliteit en veiligheid. In J. van Campen, P. Hogenboom, R. Noyon, & A. Ouwehand, Vooruit met de wijk: Essaybundel Platform Corpovenista (pp. 70-78). Platform Corpovenista: Hilversum.
 • 2011 Boutellier, H. (2011). Veiligheid en burgerschap (Criminologie): Bange burgers in een boze buitenwereld. In P. Schnabel, R. Abma, B. Klandermans, B. Meyer, C.  Teulings, J. Thomassen, et al. (red.), Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: De gammacanon (pp. 42-45). Amsterdam: Meulenhoff.
 • 2011 Bovens, M. (2011). Hans Boutellier: ‘Omarm het caleidoscopische’ (interview). In M. Bovens, Herbestemming in de toekomst: Interviews, trends en ontwikkelingen (H-team notitie, nr. 3) (pp. 18-21). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Programma Herbestemming.
 • 2011 Goderie, M., & Boutellier, H. (2011). Een gevalsstudie van mensenhandel. Proces, tijdschrift voor strafrechtpleging, 90(2), 71-84.
 • 2011 Miltenburg, E. (in samenwerking met Boutellier, H., Steden, R. van, & Steijvers, T.) (2011). 101 taken voor buurtregisseurs: Een verkennend onderzoek naar de uitvoering van buurtregie en de ervaringen van buurtregisseurs met hun takenpakket. Amsterdam: Politie Amsterdam-Amstelland / Vrije Universiteit, Leerstoel Veiligheid en burgerschap.
 • 2011 Steden, R. van, Caem, B. van, & Boutellier, H. (2011). The ‘hidden strength’ of active citizenship: The involvement of local residents in public safety projects. Criminology and Criminal Justice, 2011(11), 433-450.
 • 2010 Boutellier, H., & Steden, R. van. (2010). Sociaal veilig: Paradoxen van zelfredzaam burgerschap. In I. Helsloot & B. van t Padje (red.), Zelfredzaamheid: Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd (pp. 55-73). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2010 Boutellier, H. (2010). Bouwen aan samen leven. In D. van Lin (red.) & K. Neefjes (eindred.), Welzijnswerk Nieuwe Stijl: De landelijke en lokale opgave 2010 (pp. 14-19). Gouda: Factor G.
 • 2010 Boutellier, H. (2010). Lokale wanordening: Over de rol van de politie bij de inrichting van de morele ruimte. In B. van Stokkum, J. Terpstra, & L.Gunther Moor (Red.), De politie en haar opdracht: De kerntakendiscussie voorbij (pp. 191-204). Apeldoorn: Maklu.
 • 2010 Boutellier, H., & Boonstra, N. (2010, 12 januari). Nederland lijdt hoe langer hoe meer aan collectieve pleinvrees: Een niet-gereguleerde ruimte vinden we eng; obsessieve beheersing is het gevolg. NRC Handelsblad, p. 7.
 • 2010 Boonstra, N., & Boutellier, H. (2010). Welzijn nieuwe stijl: Het speelveld is veranderd. Tijdschrift voor Sociale vraagstukken TSS, 64(1-2), 22-27.
 • 2010 Broekhuizen, J., Steden, R. van, & Boutellier, H. (2010). Versnipperde regie: De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk. Tijdschrift voor Veiligheid9(3), 21-33.
 • 2010 Groot, I.N.J., de, Drost, L.F & Boutellier, J.C.J. (2010). Bedreigers van politici: risico’s en interventiemogelijkheden. Den Haag: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
 • 2010 Prins, R., & Boutellier, H. (2010). De lokale voorzorgcultuur: Over de steeds verder naar voren werkende overheid in de aanpak van sociale onveiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 9(2), 3-17.
 • 2010 Steden, R. van, Vliet, M. van, Salman, T., & Boutellier, H. (2010). Gemeenschap als bron van positieve veiligheid: Een conceptuele verkenning en aanzet tot empirisch onderzoek. Tijdschrift voor Veiligheid, 9(2), 31-47.
 • 2009 Boutellier, H. (2009). Confrontatie als politiek instrument. In Faber, M. (eindred.), Verdeeld verleden, gedeelde koers? Bijdragen aan het debat over integratie (Socialisme en democratie, jrg. 66, nr. 1/2) (pp. 56-58). Amsterdam: Boom.
 • 2009 Boutellier, H., Boonstra, N., & Ham, M. (2009). Inleiding: Tussen regulering en spontaniteit. In H. Boutellier, N. Boonstra, & M. Ham, Omstreden ruimte: Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid (pp. 9-12). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2009 Boutellier, H. (2009, 19 juni). De frustratiemaatschappij: De schreeuw om gehoord te worden. De Groene Amsterdammer, 24-27.
 • 2009 Boonstra, N., & Hermens, N. (2009). Niet welkom op het plein: Veilige speelpleinen sluiten ook groepen uit. In H. Boutellier, N. Boonstra, & M. Ham, Omstreden ruimte: Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid (pp. 33-48). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2009 Houtch, Y. (2009). “Sociale veiligheid is de kern van een risicomaatschappij” (Interview met Hans Boutellier). Nicis Instiute. Gezien oktober 2009 Internet NICIS.
 • 2008 Boutellier, J.C.J., Scholte, R.D., & Heijen, M. (2008). Kijken achter de cijfers: De ontwikkeling van een criminogeniteitsmonitor voor Amsterdam. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Dynamics of Governance.
 • 2008 Boutellier, J.C.J., Scholte, R.D., & Heijen, M. (2008). Criminogeniteitsbeeld Amsterdam 2008. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Dynamics of Governance.
 • 2008 Boutellier, H. (2009). Confrontatie als politiek instrument. In M. Faber (eindred.), Verdeeld verleden, gedeelde koers? Bijdragen aan het debat over integratie (Socialisme en democratie, jrg. 66, nr. 1/2) (pp. 56-58). Amsterdam: Boom.
 • 2008 Boutellier, H., Stavenuiter, M., Rijkschroeff, R., & Nederland, T. (2008). Iedereen telt mee: Invulling Programmalijn 2 Innovatie van het Wmo-programma Vernieuwing en kwaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Working paper.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). L’Utopie de la sécurité: Ambivalences contemporaines sur le crime et la peine. Brussel: De Boeck / Larcier.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Participatie als panacee. In De burger als opspoorder: OM Congres 2008 (pp. 7-33). S.l.: S.n.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Solidariteit en slachtofferschap: De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur (Heruitgave proefschrift). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Een ongemakkelijke halve waarheid: Een morele beschouwing over Dalrymples overzichtelijke wereldbeeld. In J. Zeedijk, & P. van Boxtel (red.), Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodore Dalrymples cultuuranalyse (pp. 42-56). Kapellen / Kampen: Pelckmans / Klement.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Leven met risico’s. In T. Dietz, F. den Hartog, & H. van der Wusten, Van natuurlandschap tot risicomaatschappij: De geografie van de relatie tussen mens en milieu (pp. 262-266). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Thuiskomen (Column). Aedes magazine, 2008(3), 25.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). De Grondwet, dat ben jij! In Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Communicatie en Informatie, De Grondwet herzien: 25 jaar later, 1983-2008 (pp. 51-67). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Herstel als ander begin. Tijdschrift voor Herstelrecht, 8(1), 53-57.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Nodale orde: Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. In H. Boutellier & R. van Steden, Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving (pp. 152-173). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2008 Boutellier, H. (2008). Uitbundig leven onder toezicht van de politie. In Geraedts, J.P.M., Asselt, M.R.A. van, (red.) & Koenen, L. (tekstred.), Leven met onzekerheid (pp. 58-59). Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij BWM.
 • 2008 Boutellier, H., & Steden, R. van (red.) (2008). Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Boom Juridische uitgevers: Den Haag.
 • 2008 Boutellier, H., & Vliet, K. van. (2008). Samenhang ter preventie: Een sturingsmodel voor de gezondheidszorg. TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2008, 47-51.
 • 2008 Boers, J., Steden, R. van, & Boutellier, H. (2008). Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving: Een kwantitatieve studie onder inwoners van Amsterdam. Tijdschrift voor Veiligheid, 7(3), 34-52.
 • 2008 Duyvendak, J.W., Boutellier, H., & Meer, M. van der. (2008). La Hollande: Question urbaine et politiques de cohésion sociale. In Donzelot, J. (red.), Villes, violence et dépendance sociale: Les politiques de cohésion en Europe (pp. 77-110). Paris: Plan Urbanisme Construction Architecture PUCA.
 • 2008 Steden, R. van, & Boutellier, H. (2008). Alles onder controle: De privatisering van de veiligheid in Nederland. Het Tijdschrift voor de Politie, 70(5), 26-27.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). ‘Alles onder controle’? De lokroep van veiligheid en het belang van evenwicht. Christen Democratische Verkenningen: Kwartaaltijdschrift van het wetenschappelijk instituut voor het CDA, 28(Winter), 26-34.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). Tussen controle en vertrouwen: De ontwikkeling van veiligheid en burgerschap. In M. de Keizer, & S.T. Roels, Staat van veiligheid: De Nederlandse samenleving sinds 1900. (Achttiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) (pp. 184-198). Zutphen: Walburg Pers.
 • 2007 Boutellier, H., & Scholte, D. (2007). Kijken achter de cijfers: De ontwikkeling van een crimogeniteitsmonitor. Tijdschrift voor Veiligheid, 6(2), 3-15.
 • 2007 Boutellier, H. (2007, 22 september). Veiligheidsbeleid moet op zoek naar evenwicht tussen controle en vertrouwen, vrijheid en begrenzing. NRC Handelsblad, Opinie & Debat, p. 17.
 • 2007 Boutellier, J.C.J. (2007). Nodale orde: Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving: Oratie. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen.
 • 2007 Boutellier, J.C.J. (2007). Veiligheid, veiligheidszorg en politie. In C.J.C.F.Fijnaut, E.R. Muller, U. Rosenthal, & E.J. van der Torre, Politie: Studies over haar werking en organisatie (pp. 1007-1023). Deventer: Kluwer.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). De profeet van een steeds merkwaardiger land: Essay naar aanleiding van De staat van verschil van Paul Frissen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61.
 • 2007 Boutellier, H. (2007, 7 juli). Betutteling moet aansluiten bij de netwerksamenleving. De Volkskrant, Betoog, p. 1.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). Het onbekende slachtoffer: Bespreking van: J.J.M. van Dijk, The mark of Abel, Reflections on the social labeling of victims of crime (oratie Universiteit van Tilburg), 2006. Tijdschrift voor Criminologie, 49(2), 194-199.
 • 2007 Boutellier, H., & Lünnemann, K. (2007). Burgers over rechters: over de beleving van de rechtspraak. Rechtstreeks, 2007(1), 45-62.
 • 2007 Boutellier, H., & Lünnemann, K. (2007). Dokteren aan disciplinering: Noties achter straf en zorg bij mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die crimineel gedrag vertonen. In Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RMO, Straf en zorg: een paar apart: Passende interventies bij delictplegers met psychische en psychiatrische problemen (pp. 87-118). Den Haag: RMO.
 • 2007 Boutellier, H., & Vliet, K. van. (2007). Verantwoordelijkheid in samenhang: Een essay over de plaats van preventie in de zorgverzekering. In Essaybundel: Van Preventie verzekerd. Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg (pp. 13-25). Diemen: College voor Zorgverzekeringen CVV.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). Kristallen in vloeistof: Veiligheid in het werk van Zygmunt Bauman. In T. Daems & L. Robert (red.), Zygmunt Bauman: De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2007 Boutellier, H. (2007). Het gemakkelijke gelijk van Theodore Dalrymple: Boekessay. Socialisme & Democratie, 64(1/2), 68-73.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). De veiligheidsutopie: Over vitaliteit, bescherming en burgerschap. In Kouijzer, D., & Gelder, A. van (red.) (Institut Néerlandais, Parijs), Erasmus-Descartes Conferentie veiligheid en vrijheid, 24 november 2006: Introductiedossier (pp. 131-143). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Justitie.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Het beschavingsdefensief: Balkenendes onmacht in de strijd tegen de individualisering. In F. Becker, W. van Hennekeler, & M. Hurenkamp, Vier jaar Balkenende: WBS jaarboek 2006, (pp. 132-123). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting / Mets & Schili.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Vrijheid disciplineert. In Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vier vrijheid, (pp. 5). (Uitgebreide versie te vinden op: http://www.herdenkenenvieren.nl/hev/invalshoek_2007/gastschrijvers).
 • 2006 Boutellier, H., & Steketee, M. (2006). Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland. Tijdschrift voor herstelrecht, 6(3), 9-25.
 • 2006 Boutellier, H., & Tonkens, E. (2006). Conclusies: De aarzelende opkomst van een praktische publieke moraal. In E. Tonkens, J. Uitermark, & M. Ham (red.), Handboek moraliseren: Burgerschap en ongedeelde moraal (pp. 177-193). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2006 Boutellier, H. (2006, 19 september). Stel de vraag welke bijdrage je aan de samenleving kan leveren. Volkskrant, p. 12.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Koersen op een minister van Jeugd: De kern van het jeugdbeleid is dat de kern ontbreekt. 0/25:// vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11//(7), 28-30.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Tussen waarheid en werkelijkheid: De nuances van beleidsonderzoek. In de Marge: tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, 15(1), 29-36.
 • 2006 Boutellier, H. (2006) Tussen porno en participatie: Over de nieuwe rol voor de sociale sector. Tijdschrift voor de Sociale Sector TSS, 60( 5), 10-13.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Een nieuwe ordening: Een verkenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen. Recht der werkelijkheid, 2005, themanummer.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). De communitaristische wende. Openbaar bestuur, 16(8), 9-11.
 • 2006 Boutellier, H. (2006). Fataal vitaal: De criminologie van een vloeibare samenleving. Justitiële verkenningen, 32(5), 27-44
 • 2006 Lünnemann, K., & Boutellier, H. (2006). Beschermingsarrangementen als vorm van zelfregulering. Bestuurskunde, 15(4), 42-49.
 • 2005 Boutellier, H. (2005). Veiligheid: De burger als slachtoffer en verantwoordelijke. In M. Hurenkamp & M. Kremer, Vrijheid verplicht: Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid (pp. 130-142). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2005 Boutellier, H. (2005). Tussen voorzorgcultuur en veiligheidsutopie: Reactie op Roel Pieterman. Recht der werkelijkheid, 26(1), 67-70.
 • 2005 Boutellier, H. (2005). Column: Het turbulente slachtofferschap. Puntkomma, 2005, 20, 7.
 • 2005 Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig: Over bestuur, bescherming en burgerschap (Inaugurele rede bij de aanvaarding van de leeropdracht Politie- en veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit vanwege de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 7 april 2005). S.n.: S.l.
 • 2005 Boutellier, H. (2005). De maatschappelijke strategie rond het veiligheidsprobleem. Nieuwsbrief Crisisbeheersing, 3(2), 12-13.
 • 2005 Boutellier, J.C.J. (2005). Uitdijend strafrecht. In J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & G.K. Schoep (red.). De taak van de strafrechtwetenschap (pp. 109-116). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2005 Boer, M. den, & Boutellier, H. (2005). “Dan maar geen touwtje uit de brievenbus”: Amsterdammers over de veiligheid van hun stad. In Zweden, C. van. Het touwtje uit de brievenbus: Verhalen over veiligheid in Amsterdam (pp. 7-14). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). De geprivatiseerde moraal. Pluche, 2004, zomer, 50-57.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Gastcolumn: “Het anti-sociale gat moet worden gedicht”. Algemeen Politieblad APB, 151(22), 7.
 • 2004 Boutellier, H. (2004, 6 november). Omringd door gekken en dwazen. Accent: Reformatorisch Dagblad, p. 23.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). De geprivatiseerde moraal. Pluche, 2004, zomer, 50-57.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Utopisch verlangen naar veiligheid. In L.G. Moor & R. Johannink (red.), Aanpak door de politie van maatschappelijk geweld (pp. 59-61). Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie SMVP.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). The safety utopia: Contemporary discontent and desire as to crime and punishment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Veiligheidsutopie. In E.R. Muller, Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 125-151). Alphen aan der Rijn: Kluwer.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Conferentie Toekomst van de sociologie, 19 april, Amsterdam. Referaat in de workshop Cohesie en conflict.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Discussie over het veiligheidsbeleid. In E. Brugmans, & M. Buijsen, (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (pp. 116-121). Nijmegen: Valkhof Pers.
 • 2004 Boutellier, H. (2004). Op zoek naar waarden, normen en wat dies meer zij. Beweging, 68(2), 24-27.