Maatschappelijke Impact Afwegen

Een stappenplan voor een snelle weging van beleidsimpact op maatschappelijke stabiliteit
PublicatiesGepubliceerd op: 30-09-22
Een overheid die wil anticiperen op toekomstige (crisis)situaties, doet er goed aan potentiële maatregelen op welk beleidsterrein dan ook te toetsen op de (onbedoelde) effecten op de sociale orde in Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde samen met de Rijksoverheid het instrument Maatschappelijke Impact Afwegen (MIA), waarmee beleidsmakers bewuster om kunnen gaan met de potentiële impact van beleidskeuzes op maatschappelijke stabiliteit.

De MIA is gebaseerd op een literatuurstudie. Daarin worden verschillende vijf dimensies van sociale cohesie geïdentificeerd: gelijkheid, sociaal contact, sociale veiligheid, leefomgeving en vertrouwen. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar een praktisch stappenplan. Het idee is om met een relevante selectie personen te komen tot een rijk gesprek, op basis van systematisch geselecteerde dialoogvragen. Het instrument is ontwikkeld om een spiegel voor te houden aan beleidsmakers en het gebruik ervan draagt bij aan een meer reflecterende en responsieve overheid.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: