Weerbaar Zuid-Holland

Onderzoek en aanbevelingen voor een proactieve aanpak van ondermijningsrisico’s door de provincie
PublicatiesGepubliceerd op: 10-08-21
Met enige regelmaat is er in de krant te lezen hoe medewerkers van de douane, van de politie of van gemeenten onder dwang of door verleiding meewerken aan ondermijnende processen. Ook (medewerkers van) provincies kunnen bedoeld of onbedoeld meewerken aan ondermijning. De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om een proactieve rol op zich te nemen bij het aanpakken van ondermijningsrisico’s. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht voor de provincie wat toekomstige risico’s zijn op ondermijnende of criminele activiteiten die verband houden met overheidshandelen.

We onderzochten op welke wijzen ‘ondermijning’ zich voordoet, en op welke manieren de provincie en haar medewerkers hierbij betrokken kunnen zijn. In het rapport geven we een aantal concrete aanbevelingen voor het versterken van zowel de interne als externe weerbaarheid van de provincie. De aanbevelingen zijn gericht op kennisvermeerdering en bewustwording, bevordering van de professionele houding en weerbaarheid van individuele medewerkers, sturing vanuit de leiding, monitoring, en positionering en samenwerking met provincies/gemeenten. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de provincie om haar programma ‘Integrale aanpak ondermijning’ verder vorm te geven, maar lenen zich ook goed voor andere provincies, gemeenten en stakeholders ter verbetering van hun aanpak.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • J. A. M. C. Rommens
  • Amella Mesic

Thema's

Deel deze publicatie op: