Werken aan Mogelijkheden

Een nieuw artikel van Hans Boutellier
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 21-04-2020
Artikel
Wetenschap en beleid hebben een ambivalente relatie. Beleidsmakers klagen nogal eens dat ze ‘niets hebben aan al dat onderzoek’, terwijl wetenschappers vinden dat het beleid zich vaak weinig aantrekt van hun bevindingen. In onderstaand artikel zal Hans Boutellier beargumenteren dat beide groepen ongelijk hebben.

‘Het openbaar bestuur is na de ontzuiling door en door verwetenschappelijkt geraakt. Met het wegvallen van de levensbeschouwelijke stromingen in Nederland (en elders) verdween ook de ideologische richting in beleid. Wetenschap in het algemeen, sociale wetenschap meer in het bijzonder, maar vooral het beleidsonderzoek kwamen daarvoor in de plaats. De maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen decennia was ondenkbaar geweest zonder beleidsonderzoek.’

Lees het volledige artikel via onderstaande link:

Hans Boutellier, ‘Werken aan mogelijkheden’, Beleidsonderzoek Online maart 2020, DOI: 10.5553/BO/221335502020000003001 

Hans Boutellier

Deel dit nieuwsbericht op: