Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

MoneyWays, jongeren bewust leren omgaan met geld

Eva Klooster
Meintje van Dijk
Anna Wróblewska
Saptarshi Chowdhury Barua

Download
2016
ISBN 978-90-5830-781-1
50 pag. € 9,50

Evaluatieonderzoek

MoneyWays is een peer education-programma dat wordt aangeboden op scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs. Het programma beoogt jongeren te stimuleren tot bewust omgaan met geld om daarmee financiële problemen te voorkomen. Het programma is ontwikkeld door bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion in samenwerking met het Nibud.

Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om een onafhankelijke evaluatie van MoneyWays uit te voeren. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de evaluatie en komen docenten, peer eduactors en leerlingen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met het programma.