Decentralisaties

Eindrapportage MBO-Jeugdteams

Download
2016
ISBN 978-90-5830-784-2
52 pag.

Sinds begin 2015 kent Amsterdam een MBO-jeugdteam. Dit team – bestaande uit jeugdadviseurs, jeugdartsen en jeugdpsychologen – versterkt de al bestaande begeleiding vanuit de scholen, zoals die wordt geboden door de mentoren, zorgcoördinatoren en specialisten in en om de school. Met de komst van het team wordt beoogd sneller en beter zorg en ondersteuning te bieden aan studenten die dit nodig hebben.

Gemeente en onderwijs financieren dit team gezamenlijk en hebben afspraken vastgelegd in een convenant. Dit rapport bevat de eindevaluatie over de convenantsperiode (2015-2016). Het Verwey-Jonker Instituut presenteert in deze rapportage cijfers en resultaten van interviews die samen inzicht geven in de meerwaarde van het MBO-jeugdteam. De bevindingen laten zien dat de ervaringen met het MBO-jeugdteam positief zijn en dat het team veel studenten ondersteunt. Daarnaast zijn er uiteraard ook verbeterpunten. Op basis van de resultaten zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd voor de komende jaren. Deze worden gepresenteerd in dit rapport.