Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuws

Huwelijksdwang en achterlating groot taboe onder jongeren

20-06-2019 - Terwijl veel jongeren uitkijken naar de vakantie, vrezen sommigen wat hen te wachten staat zodra ze het vliegtuig pakken...

Betere Gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders

20-06-2019 - De inzet van de methode Popular Education heeft bijgedragen aan verbeteringen in de ervaren gezondheid van deelnemers in...

Deelrapportage commissie De Winter

12-06-2019 - Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Video interview met Hans Boutellier

12-06-2019 - Over de actualiteit van zijn boek Het Seculiere Experiment.

Meer onderzoek nodig naar kinderen en jongeren met een chronische aandoening?

23-05-2019 - De publicatie van vorige maand over kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland heeft een hoop stof...

Verslag KIS Jaarbijeenkomst 2019: Geloven in een seculiere samenleving

15-05-2019 - De comeback van het geloof leidt tot spanningen

Oproep: EenVandaag opiniepanelleden gezocht 

15-05-2019 - Wat vind jij goed aan Nederland en wat niet? Laat het weten!

Gezocht: ouders met een migratieachtergrond (tweede generatie)

10-05-2019 - Kennisplatform Integratie & Samenleving zoekt opvoeders met een migratieachtergrond (tweede generatie) die mee willen...

Maat Werkt: de Arnhemse aanpak van werk, inkomen, schulden en zorg

06-05-2019 - Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de...

‘De westerse wereld radicaliseert’

03-05-2019 - Hans Boutellier komt met herziene uitgave van Het seculiere experiment

Wonen met een beperking

24-04-2019 - ‘Zo gewoon mogelijk wonen’, mensen met een beperking, die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de...

De nationale veiligheid gemeten in Horizonscan

11-04-2019 - In 2018 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een kennisnetwerk dat analyses maakt in het kader van de...

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening

10-04-2019 - Voor het eerst is het aantal jongeren met een chronische aandoening echt geteld. In plaats van de eerder geschatte 700.000...

Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

04-04-2019 - Onderzoeker Kirsten Tinnemans ziet kansen voor statushouders

‘Zwart-witdenken is wanneer je gelooft dat jouw verhaal de enige waarheid is’

04-04-2019 - Project Grey van start om online en offline polarisatie tegen te gaan

Hoe gaat het met jongeren uit de JeugdzorgPlus?

02-04-2019 - JeugdzorgPlus is een speciale inrichting voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Er zijn verschillende...

Onderzoek naar diagnose en opvolging bij zeldzame vormen van Dementie

25-03-2019 - Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende is Alzheimer. Er zijn echter ook bijzondere...

Meetladder Diversiteit doorontwikkeld in België

21-03-2019 - Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid heeft recent een instrument uitgebracht om de...

A Criminology of Moral Order door Hans Boutellier

20-03-2019 - In januari verscheen A Criminology of Moral Order van Hans Boutellier (wetenschappelijk directeur van ons instituut) bij...

Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verstoorde relaties tussen grootouders en kleinkinderen

18-03-2019 - In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor het lot en de rechtspositie van grootouders die hun...

Nieuwkomers leren over de Nederlandse cultuur bij 'Het Gesprek'

15-03-2019 - Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in de training 'Het Gesprek' meer over de Nederlandse cultuur. Dit...

Benoem de problemen waar ze zijn

13-03-2019 - Het Verwey-Jonker Instituut staat al 25 jaar voor onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. De beschuldiging dat we...

Peutercollege even effectief als reguliere VVE

04-03-2019 - Peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, zijn niet per se beter...

Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

25-02-2019 - Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen...

Tijd voor een nieuwe blik op salafisme in Nederland

12-02-2019 - Een salafist wordt er op voorhand van verdacht dat hij zich schuldig maakt aan polariserend of zelfs staatsondermijnend...

Hoe gaat het nu met jongeren uit de Jeugdzorg Plus?

31-01-2019 - Het Verwey-Jonker Instituut doet samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek naar jongeren die behandeld en begeleid zijn...

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

28-01-2019 - Hoogopgeleide studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en komen lastiger aan een baan...

Lang niet alle bewoners melden ondermijnende criminaliteit in hun buurt

20-12-2018 - Hennepteelt, illegale prostitutie, het produceren of verkopen van harddrugs. Het gebeurt in buurten en wordt regelmatig...

De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulp: Niels Hermens verdedigt proefschrift

06-12-2018 - Onderzoeker Niels Hermens promoveerde deze week bij de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University...

Kick-off coaching traject voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

22-11-2018 - Op woensdag 21 november vond in Noordwijk de Jubileum Kick off van de ‘Class’ plaats. De Class, een project van de...