Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuws

Suzan de Winter-Koçak in Nieuwsuur over jongeren met een migratieachtergrond bij de politie

02-08-2019 - Onderzoeker Suzan de Winter-Koçak sprak met Nieuwsuur over het lage aantal jongeren met een migratieachtergrond dat voor...

Het (financiële) rendement van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam

29-07-2019 - Wat levert het werk van vrijwilligers de samenleving op?

Onno de Zwart nieuwe algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

23-07-2019 - Dr. Onno de Zwart (1967) wordt per 15 november 2019 de nieuwe algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. De Raad...

Preventief handelen door professionals voorkomt dat spanningen uit de hand lopen

18-07-2019 - Polarisatie tussen jongeren lijkt niet toe te nemen. Op veel plekken worden incidenten door een goede preventie voorkomen...

Logeren: sleutel tot integratie?

09-07-2019 - Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het...

Bijspringen & Versterken: community building als antwoord op ambulantisering GGZ?

03-07-2019 - Bijspringen & Versterken is een vernieuwende aanpak, waar community building en zorg voor psychisch kwetsbare inwoners...

Interview met prof. dr. Majone Steketee over ‘Landelijk onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld.’

27-06-2019 -

Huwelijksdwang en achterlating groot taboe onder jongeren

20-06-2019 - Terwijl veel jongeren uitkijken naar de vakantie, vrezen sommigen wat hen te wachten staat zodra ze het vliegtuig pakken...

Betere Gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders

20-06-2019 - De inzet van de methode Popular Education heeft bijgedragen aan verbeteringen in de ervaren gezondheid van deelnemers in...

Deelrapportage commissie De Winter

12-06-2019 - Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Video interview met Hans Boutellier

12-06-2019 - Over de actualiteit van zijn boek Het Seculiere Experiment.

Meer onderzoek nodig naar kinderen en jongeren met een chronische aandoening?

23-05-2019 - De publicatie van vorige maand over kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland heeft een hoop stof...

Verslag KIS Jaarbijeenkomst 2019: Geloven in een seculiere samenleving

15-05-2019 - De comeback van het geloof leidt tot spanningen

Oproep: EenVandaag opiniepanelleden gezocht 

15-05-2019 - Wat vind jij goed aan Nederland en wat niet? Laat het weten!

Gezocht: ouders met een migratieachtergrond (tweede generatie)

10-05-2019 - Kennisplatform Integratie & Samenleving zoekt opvoeders met een migratieachtergrond (tweede generatie) die mee willen...

Maat Werkt: de Arnhemse aanpak van werk, inkomen, schulden en zorg

06-05-2019 - Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de...

‘De westerse wereld radicaliseert’

03-05-2019 - Hans Boutellier komt met herziene uitgave van Het seculiere experiment

Wonen met een beperking

24-04-2019 - ‘Zo gewoon mogelijk wonen’, mensen met een beperking, die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de...

De nationale veiligheid gemeten in Horizonscan

11-04-2019 - In 2018 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een kennisnetwerk dat analyses maakt in het kader van de...

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening

10-04-2019 - Voor het eerst is het aantal jongeren met een chronische aandoening echt geteld. In plaats van de eerder geschatte 700.000...

Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

04-04-2019 - Onderzoeker Kirsten Tinnemans ziet kansen voor statushouders

‘Zwart-witdenken is wanneer je gelooft dat jouw verhaal de enige waarheid is’

04-04-2019 - Project Grey van start om online en offline polarisatie tegen te gaan

Hoe gaat het met jongeren uit de JeugdzorgPlus?

02-04-2019 - JeugdzorgPlus is een speciale inrichting voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Er zijn verschillende...

Onderzoek naar diagnose en opvolging bij zeldzame vormen van Dementie

25-03-2019 - Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende is Alzheimer. Er zijn echter ook bijzondere...

Meetladder Diversiteit doorontwikkeld in België

21-03-2019 - Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid heeft recent een instrument uitgebracht om de...

A Criminology of Moral Order door Hans Boutellier

20-03-2019 - In januari verscheen A Criminology of Moral Order van Hans Boutellier (wetenschappelijk directeur van ons instituut) bij...

Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verstoorde relaties tussen grootouders en kleinkinderen

18-03-2019 - In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor het lot en de rechtspositie van grootouders die hun...

Nieuwkomers leren over de Nederlandse cultuur bij 'Het Gesprek'

15-03-2019 - Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in de training 'Het Gesprek' meer over de Nederlandse cultuur. Dit...

Benoem de problemen waar ze zijn

13-03-2019 - Het Verwey-Jonker Instituut staat al 25 jaar voor onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. De beschuldiging dat we...

Peutercollege even effectief als reguliere VVE

04-03-2019 - Peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, zijn niet per se beter...