Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuws

Eerder uit de schulden: wat werkt?

17-08-2020 - Het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’, wordt uitgevoerd door een breed consortium waarvan het Verwey...

Vragenlijst voor sekswerkers en exploitanten over de impact van corona

11-08-2020 - Het Verwey-Jonker Instituut zet een anonieme vragenlijst uit voor sekswerkers en exploitanten in heel Nederland over de...

Twee artikelen in Augeo magazine

23-07-2020 - Over huiselijk geweld in tijden van corona en het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen.

Armoede en schulden bij kinderen en gezinnen vraagt om een integrale aanpak

20-07-2020 - Jeugdprofessionals zien armoede bij gezinnen met meerdere problemen soms over het hoofd, terwijl de gevolgen van armoede...

Onderzoek naar impact coronacrisis op sekswerkers

16-07-2020 - Een blog geschreven door onderzoeker Roos de Wildt

Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

09-07-2020 - Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te...

De impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen

09-07-2020 - Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Dat is onderzocht door het Verwey-Jonker...

Conclusies commissie onderstrepen noodzaak om in te zetten op pedagogische vernieuwing islamitisch educatief aanbod

30-06-2020 - Commissievoorzitter Michel Rog heeft donderdag 25 juni het eindverslag van de parlementaire ondervragingscommissie...

Jongeren positief over hun leven, maar niet dankzij JeugdzorgPlus

25-06-2020 - Het gaat nu goed met de meeste jongeren die tussen 2008 en 2013 verbleven in een instelling voor JeugdzorgPlus, maar dat...

Naar een sluitende aanpak van huiselijk geweld

24-06-2020 - De gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra eind 2018 was de aanleiding voor het onderzoek naar de knelpunten in de...

Verkennend onderzoek: vaders positief over thuiswerken

19-06-2020 - Het Verwey-Jonker Instituut heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van vaders met thuiswerken...

Onderzoek binnenlandse afstand en adoptie 1956 - 1984

06-06-2020 - In het verleden hebben duizenden Nederlandse vrouwen hun kind afgestaan. Veel van die kinderen werden geadopteerd. Het...

Informatie n.a.v. Kamervragen onderzoek Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984

06-06-2020 - Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van het WODC het onderzoek ‘Afstand en adoptie in Nederland 1956 – 1984...

Ook tijdens coronacrisis veel en ernstig geweld bij kwetsbare gezinnen

28-05-2020 - Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Dat is onderzocht bij gezinnen die bekend...

Kort video college: coronacrisis in een improvisatiemaatschappij

25-05-2020 - Prof. Dr. Hans Boutellier over improvisatievermogen in de ‘pragmacratie’

Verwey-Jonker Instituut ondersteunt adviesgroep Halsema

19-05-2020 - ‘Kwetsbare groepen worden hard door coronacrisis geraakt’

Drie onderzoeken naar huiselijk geweld in tijden van corona

15-05-2020 - Het Verwey-Jonker Instituut voert drie onderzoeken uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor gezinnen waar huiselijk...

Impact van corona op de moeders van Overvecht

14-05-2020 - Een groep van ruim twintig vrouwen komt elke twee weken in buurtcentrum De Jager in Utrecht Overvecht bij elkaar. Onder...

#nietjouwschuld campagne Centrum Seksueel Geweld

11-05-2020 - #nietjouwschuld, nooit niet en ook niet in tijden van corona.

Enquête: de invloed van coronamaatregelen op de vaderschapsrol

06-05-2020 - Deze anonieme vragenlijst is bedoeld voor vaders en stiefvaders die in een gezin/huishouden - (samen met een partner) en...

Het onbekende verzetswerk van Hilda Verwey-Jonker

04-05-2020 - Ze redde mensenlevens, werd onderscheiden door Yad Vashem, maar vond zelf dat ze niet genoeg had gedaan.

Geloven in tijden van corona

27-04-2020 - De gebedshuizen zijn door de coronacrisis al bijna een maand gesloten. En dat heeft grote gevolgen voor de...

Mensen met een migratieachtergrond zitten door coronacrisis op de klapstoel van de economie

23-04-2020 - Het recente SCP-rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ laat zien dat Nederlanders met een migratieachtergrond...

Improvisatie en veerkracht in apocalyptische tijden 

22-04-2020 - Het is allang geen originele constatering meer: de komst van het coronavirus lijkt op een groot veldexperiment. Zoals...

Corona en huiselijk geweld

22-04-2020 - "Het is al voor gewone gezinnen stressvol om met iedereen voortdurend thuis te zitten, je wilt een goede ouder zijn, je...

Coronacrisis

21-04-2020 - De Coronacrisis heeft ook effect op de werkzaamheden van de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut.

Werken aan Mogelijkheden: een nieuw artikel van Hans Boutellier

21-04-2020 - Wetenschap en beleid hebben een ambivalente relatie. Beleidsmakers klagen nogal eens dat ze ‘niets hebben aan al dat...

Videosessie: Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis

18-04-2020 - Op 30 april van 15:00-16:00 vindt er een online video sessie plaats. Deelname is gratis.

Pilots integratie vrouwelijke inburgeraars: gemeenten doen ervaring op

16-04-2020 - Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de...

Interview met Margit van der Steen, biograaf Hilda Verwey-Jonker

15-04-2020 - 'Hilda combineerde op een unieke manier denken en doen'