Corona en huiselijk geweld

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 22-04-2020
Nieuws
“Het is al voor gewone gezinnen stressvol om met iedereen voortdurend thuis te zitten, je wilt een goede ouder zijn, je moet thuis werken, je sociale steunsysteem valt weg, het isolement is sterker geworden. In gezinnen waar de dreiging van geweld aanwezig is, waar al spanningen en stress waren, met vaak een niet zo’n groot sociaal netwerk, daar is het echt ingewikkeld”, vertelt Majone Steketee in een interview dat ze had met het online platform Zorg & Welzijn.

De bijzonder hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van huiselijk geweld’ en wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, maakt zich zorgen om de gezinnen waar huiselijk geweld speelt. “We weten uit onderzoek dat zomervakanties als de kinderen thuis zijn al extra druk geven. Je ziet oudere kinderen dan ook veel buitenshuis zijn, die gaan naar familie en vrienden, maar die overlevingsmechanismen zijn nu afgesneden, onder druk komen te staan.”

Oplopende druk

De druk loopt nu op bij deze gezinnen, denkt Steketee. “Hoe gaat het met het virus verder? De onzekerheid over werk en financiën gaan doorwerken.” En juist nu wordt ook de sociale controle minder, zegt ze. “De omgeving heeft de situatie thuis minder in beeld, het is zo belangrijk dat je toch in contact blijft.”

Bereikbaarheid

Maak gebruik van het netwerk om deze gezinnen heen, hoe dun dat netwerk ook is. Probeer dat als professional meer in te zetten. “Zorg dat er af en toe iemand langs gaat of toch even een kind opvangt.” En zorg dat je voor gezinnen waarvan je weet dat er risico’s zijn, beschikbaar bent, dat gezinsleden dat weten. “Wees bereikbaar, telefonisch, via skype, via whatsapp, wellicht kun je op sociale media oproepen doen, hou alsjeblieft contact, gezinnen moeten het gevoel hebben dat ze zichtbaar zijn.”

Kindertelefoon

Ze denkt dat de kindertelefoon nu heel belangrijk is. “Dat kinderen even stoom kunnen afblazen, hun verhaal kwijt kunnen. Het zou goed zijn als we deze mogelijkheid in deze tijd onder de aandacht brengen.” Steketee vertelt over een hulplijn in Duitsland speciaal voor daders die bij veel spanningen daar naar toe konden bellen, stoom konden afblazen, ook buiten werktijd, na een lange, frustrerende dag. “Kijk wat je als lokale of regionale organisatie zelf kunt bieden.”

Samenleving

En laat de samenleving zelf ook alerter zijn. Majone Steketee verwijst naar de campagne ’Het houdt niet op, niet vanzelf’. “Het zou niet verkeerd als die deze weken weer op televisie komt, we kunnen het in deze tijd niet alles van hulpverleners en politie verwachten. Die zijn nu echt beperkter in hun mogelijkheden. Laten we als burgers op elkaar letten, lokale organisaties kunnen burgers daar ook op wijzen, dat we voor elkaar moeten zorgen, dat dat zeker voor deze gezinnen essentieel is.”

Isolement

Juist kwetsbare gezinnen zitten in deze situatie heel snel aan hun grenzen, denkt Steketee. “We moeten dat met z’n allen op deze gezinnen letten. Dat we dat isolement doorbreken, dat gezinnen, gezinsleden het idee hebben wel ergens terecht te kunnen ook al is dat telefonisch of via skype. Het niet kunnen ontsnappen, het ontbreken van time-outs, thuis moeten werken, kinderen bezig houden, je onzeker voelen: het is allemaal niet bevorderlijk voor gezinnen waar geweld speelt.”

Dit interview is te vinden op de site van Zorg & Welzijn.

Majone Steketee

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: