Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een relatief begrip. Zo bestaat er onder meer een gevoelsmatige veiligheid en een daadwerkelijke veiligheid die ook weer op allerlei verschillende manieren te meten is. Binnen dit thema houden wij ons bezig met slachtofferschap, toezicht en handhaving, factoren die nieuwe dreigingen en het gevoel van veiligheid bepalen. De vraag hoe veiligheidsvraagstukken zo doeltreffend mogelijk aangepakt kunnen worden, komt op veel verschillende manieren terug. Dit kan variëren van de kwaliteit van de opleiding tot opsporingsambtenaar, de erkenning en waardering van de politie, de instrumenten die de reclassering inzet tot de opbrengsten van veiligheidshuizen.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Drs. Ron van Wonderen

Gerelateerd project