Culturele identiteitsontwikkeling en het jongerenwerk

PublicatiesGepubliceerd op: 27-07-23
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van tools die jongerenwerkers kunnen gebruiken voor ondersteuning van culturele identiteitsontwikkeling bij jongeren.

Ruim dertig procent van de Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie ervaart moeilijkheden in de zoektocht naar een coherente meervoudige identiteit. Uit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven bleek dat jongeren stress en problemen ervaren in hun ontwikkeling, omdat ze het lastig vinden een plek te geven aan de verschillende deelidentiteiten die zij rijk zijn, zo ook aan hun etnische/culturele identiteit. Om jongeren hierin te ondersteunen, wil de gemeente Amsterdam het aanbod op identiteitsontwikkeling van jongeren vernieuwen en ontwikkelen. Vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) kwam daarom de opdracht om deze toolbox te ontwikkelen, met handvatten voor jongerenwerkers om jongeren te helpen bij hun culturele identiteitsontwikkeling en hun weerbaarheid daarmee te vergroten.

Mede op basis van het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (S-ipi) een toolbox voor jongerenwerkers van Swazoom Welzijn in Amsterdam Zuidoost. Zie hiervoor de download ‘Toolgids identiteitsontwikkeling bij de jeugd’. Mits er een locale analyse plaatsvindt, is de toolbox ook te gebruiken door andere professionals die werken met jongeren, in het specifiek jongeren met een migratieachtergrond.

Onderzoekers

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: