Opvoeding

Opvoeding

De geboorte van een kind zal voor veel ouders ongetwijfeld het mooiste moment in hun leven zijn. Tegelijkertijd is dat ook het moment dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor een kleine nieuwe deelnemer van onze samenleving. Wat moet er gebeuren als de opvoeding om wat voor reden dan ook niet vlekkeloos verloopt? In hoeverre kunnen overheden, professionele organisaties en sociale netwerken ouders ondersteunen in de opvoeding? In welke mate benut je de eigen kracht van gezinnen? Hoe wordt met opvoeding omgegaan binnen gezinnen met een andere culturele achtergrond? Binnen dit thema wordt de leefsituatie omschreven van verschillende kinderen bij wie de opvoeding niet optimaal is. Ook kijken we naar de instanties - denk aan scholen, informele organisaties, gemeenten - die een pedagogische verantwoordelijkheid hebben en de wijze waarop zij met deze taak omgaan.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Dr. Marjolijn Distelbrink

Gerelateerde website