Ondermijning en criminaliteit

Ondermijning en criminaliteit

Onderzoek naar ondermijning en criminaliteit is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut. Ondermijning verwijst eerst en vooral naar de doorwerking van georganiseerde misdaad (vooral rond drugs) in de samenleving. Maar ook subversief en ondemocratisch gedrag wordt als ondermijnend gezien voor de kwaliteit en stabiliteit van de samenleving.

Praktijkvoorbeelden zijn grootschalige hennepteelt, illegaal gokken of productie en opslag van synthetische drugs, en de illegale stort van drugsafval en chemicaliën. Maar ondermijning gaat ook over illegale prostitutie op vakantieparken en witwasconstructies via banken en notarissen, en het onder druk zetten van gemeentelijke bestuurders. Ondermijning is de wijze waarop de onderwereld binnendringt in de reguliere maatschappelijke structuren, en gaat over de gedragingen waarvan de burgemeester wakker ligt.

Gemeenten en instanties zijn volop bezig om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. We zijn betrokken bij vele projecten in gemeenten om hen daarbij te ondersteunen met diagnoses en handelingsstrategieën. Wij doen dit vaak in samenwerking met andere partijen in het kader van de werkplaats Veiligheid en Veerkracht. 

Lees hier de column van Hans Boutellier over de groei van de aandacht voor ondermijning.

Nieuw: korte opleiding Aanpakken ondermijning en opbouwen weerbaarheid

Vanuit de VU wordt in maart 2020 een vierdaagse opleiding gegeven over ondermijning. Hans Boutellier (directeur van het Verwey-Jonker Instituut) is een van de twee hoofddocenten. Deze compacte èn intensieve opleiding stelt u in vier dagen volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en over de aanpak van ondermijning. U leert over de verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit, de maatschappelijke effecten daarvan, mogelijke beleidsstrategieën, hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid wordt verkregen, het vergroten van de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken en de juridische mogelijkheden en begrenzingen in de aanpak. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.


Nieuws


Recente publicaties