Ondermijning en criminaliteit

Ondermijning en criminaliteit

Onderzoek naar ondermijning en criminaliteit is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut. Ondermijning verwijst eerst en vooral naar de doorwerking van georganiseerde misdaad (vooral rond drugs) in de samenleving. Maar ook subversief en ondemocratisch gedrag wordt als ondermijnend gezien voor de kwaliteit en stabiliteit van de samenleving.

Praktijkvoorbeelden zijn grootschalige hennepteelt, illegaal gokken of productie en opslag van synthetische drugs, en de illegale stort van drugsafval en chemicaliën. Maar ondermijning gaat ook over illegale prostitutie op vakantieparken en witwasconstructies via banken en notarissen, en het onder druk zetten van gemeentelijke bestuurders. Ondermijning is de wijze waarop de onderwereld binnendringt in de reguliere maatschappelijke structuren, en gaat over de gedragingen waarvan de burgemeester wakker ligt.

Gemeenten en instanties zijn volop bezig om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. We zijn betrokken bij vele projecten in gemeenten om hen daarbij te ondersteunen met diagnoses en handelingsstrategieën. Wij doen dit vaak in samenwerking met andere partijen in het kader van de werkplaats Veiligheid en Veerkracht. 

Lees hier de column van Hans Boutellier over de groei van de aandacht voor ondermijning.


Nieuws


Recente publicaties