Drs. Ron van Wonderen

Senior onderzoeker en themacoördinator Sociale Stabiliteit KIS

Goed onderzoek doe je niet van achter je bureau maar met je voeten in de modder. Bij maatschappelijke problemen wil ik weten wat er écht speelt, wat niet zichtbaar is en onder de oppervlakte blijft. Daarom ga ik erop af. Om te ervaren, te horen én te zien

Ron van Wonderen
Als senior onderzoeker verricht ik veel onderzoek naar – en adviseer over vraagstukken omtrent maatschappelijke spanningen, polarisatiedynamieken en het samenleven van bevolkingsgroepen. Tevens heb ik veel ervaring met zowel verdiepend kwalitatief onderzoek als grootschalig surveyonderzoek naar tal van maatschappelijke vraagstukken. Bovendien ben ik bedreven in het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek naar sociale interventies.

Ook ben ik coördinator Sociale Stabiliteit van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Ik coördineer onderzoek naar ontwikkelingen die in onze samenleving de sociale stabiliteit onder druk zetten, en adviseer over concrete handelingsperspectieven voor sociaal- en veiligheidsprofessionals en gemeenten. 

Moslimdiscriminatie en antisemitisme

Voor het ministerie SZW heb ik grootschalige surveyonderzoeken uitgevoerd naar oorzaken en triggerfactoren voor moslimdiscriminatie en antisemitisme in Nederland. In het onderzoek bezorgdheid en veerkracht’ heb ik de zorgen, beelden en ervaringen (‘narratieven’) van Nederlanders in kaart gebracht over (toenemende) culturele en etnische diversiteit, en de veerkracht om met verschillen om te kunnen gaan.  

E-learnings en ongewenste polarisatie

Voor gemeenten en uitvoerend (sociaal) professionals heb ik praktische handreikingen en e-learnings ontwikkeld om ongewenste polarisatie tussen groepen tijdig te signaleren, duiden, analyseren en structureel aan te pakken. Ik heb meegewerkt aan de totstandkoming van de Europese IMPACT Europe Evaluation Toolkit en de landelijke Toolkit Evidence Based Werken met state-of-the-art technieken voor het ontwerpen, kiezen en evalueren van aanpakken om extremisme te voorkomen of te verminderen.  

Neem met mij contact op bij complexe vragen omtrent het in kaart brengen en tegengaan van (onderhuidse) polarisatie en extremisme, en onderzoek naar de werkzaamheid van aanpakken! 

Drs. Ron van Wonderen

Senior onderzoeker en themacoördinator Sociale Stabiliteit KIS

Externe publicaties

 • 2017 Jonkman, H., & Van Wonderen, R. (2017). The effects of At Home in the Street (TOS): Results of a Dutch community intervention in a four-year study, Journal of Children’s Services, Vol. 12 Issue: 1, pp.32-46.
 • 2016 Hemert, D. van, Van Wonderen, R., & Muskee, T. (2016). Toolkit helpt bij evaluatie aanpak radicalisering. Te raadplegen op: www.ccv-secondant.nl/platform/article/toolkit-helpt-bij-evaluatie-aanpak-radicalisering
 • 2014 Broekhuizen, J., & Van Wonderen, R. van (2014). Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering (2e meting). Utrecht/Amersfoort: Verwey-Jonker Instituut en Stichting SVG.
 • 2014 Grumbkow, C. von & Wonderen, R. van (2014). Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Proces 93 (4), pp. 311-324.
 • 2013 Gielen, Amy-Jane & Ron van Wonderen (2013). “Antiradicaliseringsbeleid: de dingen goed doen of de goede dingen doen?” Tijdschrift voor Veiligheid, 4 (12), pp. 56-69. www.agadvies.com/wp-content/uploads/downloads/Gielen-Van-Wonderen-TvV_2013_12_4_.pdf
 • 2013 Broekhuizen, J., Wonderen, R. van, & Marissing, E. (2013). Spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. BeleidsonderzoekOnline, (jan.-mrt).
 • 2013 Gaag, R. van der, Wonderen, R. van, & Boonstra, N. (2013). Van lastpak naar talent in Spangen: Gericht werken aan een goede toekomst voor criminele en overlastgevende jongeren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 106(1), 44-47.
 • 2013 Wonderen, R. van. (2013). Een nieuwe dreiging waart door Europa (boekbespreking). Tijdschrift voor Veiligheid, 12(1), 52-55.
 • 2012 Davelaar, M., Bakker, I., Wonderen, R. van, & Boutellier, H. (2012). Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in tijden van bezuinigingen: Wat zijn de gevolgen voor de politie? In J. Nelis (samenst.), De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024 (pp. 48-66). S.l.: Directie HRM Nationale Politie.
 • 2012 Wonderen, R. van, & Broekhuizen, J. (2012). `Signaleren en tegengaan van spanningen in buurten: Niet religie, maar overlast polariseert. Secondant, 26(6), 27-29.
 • 2011 Wonderen, R. van, & Broekhuizen, J. (2011). Spanningen in buurten: Theoretische verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor polarisatieprocessen. Cahiers Politiestudies, 18(1), 53-77.
 • 2010 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2010). Respect op het plein: Werken aan gedragsverandering in de buurt. MO Samenlevingsopbouw, 29(225), 30-32.
 • 2010 Broekhuizen, J. & Wonderen, R. van. (2010). Samenleven met verschillen: Over de ontwikkeling van een instrument om polarisatie en vertrouwen in buurten te meten. Amsterdam: Vrije Universiteit
 • 2010 Wonderen, R. van. (2010). De buurt als opvoedingsomgeving: Buurtnetwerkoverleg geen doel, maar middel. Secondant, 24(2), 38-41.
 • 2010 Wonderen, R. van, & Boonstra, N. (2010). De buurt als opvoedingsomgeving: Buurtnetwerkoverleg geen doel, maar middel. Secondant, 24(2), 38-41.
 • 2010 Wonderen, R. van, & Engbersen, R. (2010). Alleen samen optrekken tegen onveiligheid helpt. Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 16(4), 30-35.
 • 2009 Boonstra, N., Hermens, N., & Wonderen, R. van. (2009). Sportieve buurten of sportief buurten: Sport als middel om de kwaliteit van wijken te verbeteren. Rooilijn, 42//(7), 480-485.
 • 2009 Wonderen, R. van. (2009). Polarisatie in buurten: Spanningen onder de oppervlakte. Secondant, 23(5), 34-37.
 • 2008 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2008). Bijbaantjes tegen verloedering: Onderzoek Jongeren verbeteren hun eigen wijk. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 62(10), 8-11.
 • 2008 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2008). Geen clubs, toch sporten: Georganiseerd sporten in achterstandswijken. TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 62(7-8), 28-29.
 • 2008 Mak, J. & Wonderen, R. van (2008). Hangjongeren: Tussen flaneren en schofferen. Deviant, 15 (58), 15.
 • 2008 Wonderen, R. van. (2008). Naar een monitor polarisatie en sociaal vertrouwen tussen bevolkingsgroepen. Tijdschrift voor Veiligheid, 7(1), 60-65.
 • 2006 Wonderen, R. van. (2006). Naar een veilige school. Vernieuwing: Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 65(2), 12-14
 • 2005 Wonderen, R. van (2005). Agressie en geweld in het onderwijs. S.l.: WODC. Te vinden op:http://www.wodc.nl/images/school en criminaliteit_tcm44-84969.pdf