Ervaren discriminatie en ander ongewenst gedrag onder medewerkers van de gemeente Amsterdam

Een kwantitatief onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 04-07-24
Het rapport van dit onderzoek is op dit moment niet beschikbaar omdat er in het opmaakproces door een externe vormgever fouten zijn gemaakt in de opmaak. We zetten het rapport online zodra de nieuwe versie beschikbaar is.
Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de omvang waarin mede­werkers van de gemeente Amsterdam discriminatie en ander ongewenst gedrag ervaren tijdens het werk. Uit recente onderzoeken zijn hierover verontrustende signalen naar voren gekomen. Meer dan de helft van de respondenten ervaart discriminatie of een vorm van ongewenst gedrag.

Het onderzoek bouwt voort op een eerder kwalitatief onderzoek naar institutioneel racisme bij zes gemeenten in Nederland en de gemeente Amsterdam in het bijzonder. De bevindingen wijzen op duidelijke patronen van ervaren discriminatie en ander ongewenst gedrag onder medewerkers van de gemeente, met opmerkelijke variaties tussen verschillende demografische groepen.

Meer dan de helft van alle respondenten (55%) heeft in de afgelopen 12 maanden pesten, vernedering en/of uitsluiting ervaren. Dat percentage ligt 10-25% hoger voor sommige groepen respondenten op basis van hun herkomst (Europees en buiten-Europees), salarisschaal (binnen de gemeente behorende bij basis­school t/m mbo), hun beperking en/of chronische ziekte, en hun gender. Medewerkers gaven aan dat vooral leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor discriminatie en ongewenst gedrag. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 6900 medewerkers, wat een representatieve steekproef is van de gemeente.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: