Samenleven in een superdiverse buurt

Gesprekken met bewoners in twee buurten in Diemen
PublicatiesGepubliceerd op: 05-06-24
Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving met een ongekende culturele diversiteit. Toegenomen diversiteit kan het samenleven in wijken en buurten ingewikkelder maken. Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) wil bijdragen aan een pluriforme en stabiele samenleving en onderzocht daarom in gemeente Diemen hoe inwoners het samenleven in superdiversiteit ervaren.

Dit onderzoek is uitgevoerd in twee buurten in de gemeente Diemen: Diemen-Zuid en Holland Park. Diemen staat in de top 5 van meest diverse Nederlandse gemeenten en de afgelopen jaren groeide de diversiteit er relatief snel. Om te onderzoeken hoe inwoners het samenleven in een superdiverse buurt ervaren, gingen we in gesprek met inwoners van de superdiverse wijken Diemen-Zuid en Holland Park in gesprek. Wat zijn hun ervaringen? Hoe krijgen sociale bindingen in de buurt gestalte en welke plekken en voorzieningen zijn daarbij belangrijk?

Het onderzoek laat zien dat de geïnterviewde Diemenaren het samenleven in een superdiverse buurt ondergaan met een gevoel van vanzelfsprekendheid, dat eerder gepaard gaat met onverschilligheid dan met gevoelens van onveiligheid of angst voor versplintering. Het merendeel voelt zich thuis in de buurt en er zijn beperkt aanwijzingen gevonden van sociale spanningen, discriminatie- of uitsluitingspatronen. Het rapport reikt vijf aanknopingspunten aan om het respectvol samenleven te bevorderen in buurten met een grote etnisch-culturele verscheidenheid.

ISBN 978-94-6409-309-4
54 pag.
2024

Download via www.kis.nl

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: