Werk en inkomen

Werk voor iedereen

Download rapport57 pag.

Download bijlage25 pag.

2020

ISBN 978-90-5830-982-2

Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het moeilijk om aan werk te komen en werk te behouden. Door te zorgen voor banen die speciaal op deze doelgroep gericht zijn, kunnen bedrijven en overheids-organisaties daar wat aan doen: dit noemen we baancreatie. Dat is niet alleen goed voor de mensen in kwestie, ook bedrijven kunnen er op allerlei manieren van profiteren. 

In dit onderzoek richten we ons op baancreatie voor lager opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van veertig bedrijven die wij in het kader van het onderzoek hebben geïnterviewd. Bij zestien van de veertig bedrijven hebben we ook bedrijfsbezoeken afgelegd en verdiepende interviews gehouden.

Zie ook:
* Literatuurstudie baancreatie. Bijlage bij 'Werk voor Iedereen. Baancreatie   voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie"
* Wat werkt bij baancreatie? Veertien inspirerende voorbeelden