Werk voor iedereen: baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 06-03-20

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het moeilijk om aan werk te komen en werk te behouden. Door te zorgen voor banen die speciaal op deze doelgroep gericht zijn, kunnen bedrijven en overheids-organisaties daar wat aan doen: dit noemen we baancreatie. Dat is niet alleen goed voor de mensen in kwestie, ook bedrijven kunnen er op allerlei manieren van profiteren. 

 

In dit onderzoek richten we ons op baancreatie voor lager opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van veertig bedrijven die wij in het kader van het onderzoek hebben geïnterviewd. Bij zestien van de veertig bedrijven hebben we ook bedrijfsbezoeken afgelegd en verdiepende interviews gehouden.

Zie ook de literatuurstudie en het overzicht met inspirerende voorbeelden die bij dit onderzoek horen.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema