Werk voor iedereen: baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

PublicatiesGepubliceerd op: 06-03-20
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het moeilijk om aan werk te komen en werk te behouden. Door te zorgen voor banen die speciaal op deze doelgroep gericht zijn, kunnen bedrijven en overheidsorganisaties daar wat aan doen: dit noemen we baancreatie. Dat is niet alleen goed voor de mensen in kwestie, ook bedrijven kunnen er op allerlei manieren van profiteren.

In dit onderzoek richten we ons op baancreatie voor lager opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van veertig bedrijven die wij in het kader van het onderzoek hebben geïnterviewd. Bij zestien van de veertig bedrijven hebben we ook bedrijfsbezoeken afgelegd en verdiepende interviews gehouden.

Zie ook de literatuurstudie en het overzicht met inspirerende voorbeelden die bij dit onderzoek horen.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: