Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

literatuurstudie
PublicatiesGepubliceerd op: 02-03-20
Baancreatie is het ontstaan van nieuwe, betaalde, niet-gesubsidieerde functies als gevolg van besluiten en handelen van werkgevers. In deze literatuurstudie hebben wij het over baancreatie voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Op basis van literatuur brengen we de verschillende vormen van baancreatie in beeld. Verder kijken we naar wat werkt en niet werkt bij baancreatie, en wat baancreatie eigenlijk oplevert voor bedrijven en medewerkers.

Deze literatuurstudie is een bijlage bij het rapport ‘Werk voor iedereen. Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie’. Zie daarnaast ook het overzicht van inspirerende voorbeelden van organisaties en bedrijven omtrent baancreatie.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: