Diversiteit

Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders

(VIP en NVA Werktrajecten)

In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten. Wij hebben twee van deze initiatieven, NVA Werktrajecten en Vluchtelingen investeren in participeren van VluchtelingenWerk, uitgebreid onderzocht. In deze handreiking benoemen wij werkzame factoren die bijdragen aan het begeleiden van statushouders naar werk. Deze factoren hebben betrekking op het versterken van vaardigheden, het opdoen van praktijkervaring, het bijsturen van verwachtingen voor een baan of opleiding en de samenwerking met stakeholders, zoals werkgevers, opleiders en gemeenten. Deze handreiking hoort bij de publicatie “Statushouders tussen droombaan en realiteit : de werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten)”.

Hierbij horen de volgende publicaties: