Het Peutercollege in de praktijk

De uitvoering van het peutercollege 2012-2016
PublicatiesGepubliceerd op: 04-07-18
Het Peutercollege is een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) dat sinds 2012 wordt uitgevoerd in Rotterdam.

Het Peutercollege onderscheidt zich van andere vormen van VVE door onder andere de intensiteit van het programma. Het programma biedt voor tweejarigen vijf dagdelen en voor driejarigen negen dagdelen per week een programma aan. Op deze manier kan de lesstof vaker worden herhaald. Het Peutercollege is daarnaast open tijdens de schoolvakanties. Het belangrijkste doel is het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters met (een verhoogd risico op) een ontwikkelingsachterstand, zodat zij met een minder cognitieve en talige achterstand aan de basisschool beginnen en eenmaal op de basisschool tot betere prestaties komen.

Het Verwey-Jonker Instituut volgt Het Peutercollege sinds de start door middel van proces- en effectonderzoek. Deze rapportage gaat over het procesonderzoek: over (ervaringen met) de uitvoering van Het Peutercollege, en over belangrijke randvoorwaarden om dit programma goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat de uitvoering afhankelijk is van verschillende factoren: tijd, personeel, samenwerking, ouders en groepssamenstelling. De rapportage eindigt met een aantal lessen voor de toekomst, gericht op deze factoren.

Zie ook:

Onderzoekers

In samenwerking met

Rob Gilsing

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: