Diversiteit

Ander verleden, gedeelde vrijheid

Betrokkenheid van tweede en derde generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders bij de herdenking en viering op 4 en 5 mei

In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de denk- en belevingswereld van tweede en derde generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders ten opzichte van het Nederlandse oorlogsverleden en de betrokkenheid van deze groepen bij 4 en 5 mei.

Dit rapport biedt inzicht in de belevingswereld en belangstelling van de tweede en derde generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Ook geven we aanknopingspunten voor hoe hun betrokkenheid bij het oorlogsverleden, de herdenking en de 4/5 mei viering kan worden vergroot.