Diversiteit

Wijkteams voor álle doelgroepen effectief

Download via www.kis.nl
2018
ISBN 978-90-5830-867-2
54 pag.

Een diversiteitskader met praktische tips

Gezinnen met een migratieachtergrond die hulp nodig hebben, weten de weg naar wijkteams vaak slecht te vinden. Andersom worstelen wijkteams met het bereiken van deze bewoners. Gebrek aan kennis en maatwerk, maar ook schaamte en onbekendheid met hulpverlening spelen hierbij een rol. Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Om zowel wijkteams als gemeenten te helpen om meer inclusief te werken, hebben wij het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

Dit kader is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. Het is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen. Aan de hand van vijf bouwstenen (de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling, de samenwerking met informele netwerken in de gemeente en het proces) geven onderzoekers voorbeelden en praktische tips om in haalbare stappen toe te werken naar een meer diversiteits-sensitieve hulpverlening.