Wijkteams voor álle doelgroepen effectief

Een diversiteitskader met praktische tips
PublicatiesGepubliceerd op: 29-01-18
Gezinnen met een migratieachtergrond die hulp nodig hebben, weten de weg naar wijkteams vaak slecht te vinden. Andersom worstelen wijkteams met het bereiken van deze bewoners. Gebrek aan kennis en maatwerk, maar ook schaamte en onbekendheid met hulpverlening spelen hierbij een rol.

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Om zowel wijkteams als gemeenten te helpen om meer inclusief te werken, hebben wij het diversiteitskader ‘Wijkteams voor álle doelgroepen effectief’ opgesteld.

Dit kader is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. Het is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen. Aan de hand van vijf bouwstenen (de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling, de samenwerking met informele netwerken in de gemeente en het proces) geven onderzoekers voorbeelden en praktische tips om in haalbare stappen toe te werken naar een meer diversiteits-sensitieve hulpverlening.

ISBN 978-90-5830-867-2
54 pag
2018

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: