Armoede en Schulden

Leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Download via www.kis.nl
2017
ISBN 978-90-5830-823-8
22 pag.

Feiten & cijfers

Al jaren brengt het tweejaarlijkse databoek van Kinderen in Tel (KIT) de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar migratieachtergrond. In welke gemeenten waren ontwikkelingen en waar liggen voor deze groep de risico’s?

Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Ook wonen ze vaker in een eenoudergezin en zijn ze ruim drie keer zo vaak werkloos. Desondanks maken ze minder gebruik van jeugdzorg dan kinderen met een Nederlandse achtergrond.

Het is belangrijk dat maatregelen voor deze kinderen op het gebied van armoedebeleid, toegang tot de jeugdhulp en het tegengaan van discriminatie op de stage- of arbeidsmarkt zijn toegesneden op hun situatie. Dit rapport brengt de risico’s voor de verschillende groepen kinderen met een migratieachtergrond gedetailleerd in kaart. Nuttige informatie voor beleidsmakers van gemeenten als ze hun maatregelen willen aanscherpen.