Leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Feiten en cijfers
PublicatiesGepubliceerd op: 05-07-17
Al jaren brengt het tweejaarlijkse databoek van Kinderen in Tel (KIT) de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar migratieachtergrond. In welke gemeenten waren ontwikkelingen en waar liggen voor deze groep de risico’s?

Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Ook wonen ze vaker in een eenoudergezin en zijn ze ruim drie keer zo vaak werkloos. Desondanks maken ze minder gebruik van jeugdzorg dan kinderen met een Nederlandse achtergrond.

Het is belangrijk dat maatregelen voor deze kinderen op het gebied van armoedebeleid, toegang tot de jeugdhulp en het tegengaan van discriminatie op de stage- of arbeidsmarkt zijn toegesneden op hun situatie. Dit rapport brengt de risico’s voor de verschillende groepen kinderen met een migratieachtergrond gedetailleerd in kaart. Nuttige informatie voor beleidsmakers van gemeenten als ze hun maatregelen willen aanscherpen.

ISBN 978-90-5830-823-8
22 pag
2017

Download via KIS

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: