Zelfredzaamheid bevorderen oudere allochtone vrouwen

Handreiking aan gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die aan de slag willen met de doelgroep niet-Westerse oudere allochtone vrouwen. Zelfredzaamheid bevorderen van kwetsbare groepen burgers wordt steeds belangrijker. Het beleid stelt de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van individuen meer en meer op de voorgrond. Niet-westerse oudere vrouwen vormen een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Velen van hen hebben bijzondere ondersteuning nodig om zelfredzamer te kunnen zijn. Maar: wat kan de gemeente daarin betekenen?

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het Nicis Institute deze handreiking voor alle gemeenten die meer willen doen om de zelfredzaamheid van oudere allochtone vrouwen te stimuleren. Om gemeenten op weg te helpen is er een staalkaart opgenomen van typen projecten, overwegingen en stappen, voorafgegaan door een korte schets van de groep niet-Westerse, oudere allochtone vrouwen en een omschrijving van zelfredzaamheid. Deze handreiking verschijnt gelijktijdig met drie andere publicaties over zelfredzaamheid, voor de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: