Zelfredzaamheid bevorderen Enschede

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07

Zelfredzaamheid bevorderen Enschede

Â

Dr. Marjolijn Distelbrink
Drs. Marjan de Gruijter
Dr. Trees Pels

Volledige tekst (pdf)

2007

ISBN 9789058302380
71  pag.Â

Handreiking aan de gemeente Enschede voor het bevorderen van zelfredzaamheid van allochtone oudere vrouwen van de eerste generatie

In opdracht van het Nicis Institute heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het bevorderen van de zelfredzaamheid van laagopgeleide oudere (45 ) niet-westerse allochtone vrouwen. In drie gemeenten, Almelo, Enschede en Hengelo, is gezocht naar geschikte en in de lokale context passende methodieken.

In dit rapport zijn de uitkomsten verwerkt van de literatuurstudie en de globale analyse van bestaande methodieken voor de gemeente Enschede. Ook is een selectie opgenomen van methodieken en ‘veelbelovende’ activiteiten die binnen de gemeente bruikbaar zijn. Verder hebben de onderzoekers een staalkaart gemaakt van typen projecten, een handig hulpmiddel bij de zoektocht naar geschikte manieren om de autonomie van de deze doelgroep te bevorderen, vaardigheden en competenties te vergroten, een sterkere positie te verwerven, of te werken aan diversiteitsbeleid.

Voor gemeenten die zelf aan de slag willen met het vinden van geschikte projecten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van oudere, eerste generatie allochtone vrouwen, is een aparte handreiking ontwikkeld.
Deze is verkrijgbaar bij het Nicis Institute: www.nicis.nl

participatie/publicaties/arbeid/zelfredzaamheid_bevorderen_almelo, http://www.nicis.nl/nicis/nieuwsopdatum/Welzijnenintegratie/zelfredzaamheid_1004.html

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: