Wijkteams en diversiteit

Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit
PublicatiesGepubliceerd op: 05-04-17
Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken. Ook de werkwijze, de competenties en de randvoorwaarden zouden nog beter kunnen aansluiten op deze doelgroep. Tweederde van wijkteams zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij het verbeterproces.

De transitie en de transformatie waren bedoeld om dichterbij de burger te zijn. In de wijk, toegankelijk en aansluitend bij de bewoners. De eerste jaren waren de wijkteams vooral bezig met de organisatie. Nu lijkt er steeds meer ruimte te komen voor ‘diversiteitsgevoelig werken’. De publicatie Wijkteams en diversiteit biedt praktische instrumenten en tips waarmee wijkteams een stap verder kunnen komen.

 

ISBN 978-90-5830-806-1
33 pag
2017

Download via kis.nl

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: