Wat is er bekend over discriminatie van MBO-studenten bij toegang tot de stagemarkt

Factsheet
PublicatiesGepubliceerd op: 03-02-16
Een stage is om meerdere redenen belangrijk voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Door de stage doen studenten werkervaring op, verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt en ook niet onbelangrijk: een succesvol voltooide stage is een voorwaarde om te mogen afstuderen. Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond moeten gemiddeld meer moeite doen om een stageplaats te vinden dan hun autochtone medestudenten.

Het is nog niet duidelijk welke factoren dat verklaren en wat de mogelijke invloed van discriminatie daarbij is. In deze literatuurverkenning is samengebracht wat er op dit moment bekend is over discriminatie naar etnische afkomst bij werving en selectie op de stagemarkt. Het is een opmaat voor een rapportage die later in 2016 op de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven zal verschijnen, waarin studenten en onderwijspersoneel aan het woord komen over discriminatie en gelijke kansen op de stagemarkt.

ISBN 978-90-5830-707-1
2016

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: