Wat doet de zorgprofessional in 2030?

Veldraadpleging zorgberoepen in een veranderend zorglandschap
PublicatiesGepubliceerd op: 20-03-15
Hoe kan onze gezondheidszorg toekomstgericht worden ingericht en welke verandering in beroepen en opleidingen is hiervoor nodig?

 

Ongeveer 350 zorgvragers, professionals, bestuurders, beleidsmakers, gemeenten, onderzoekers en opleiders dachten hier in het najaar van 2014 actief over na in opdracht van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland. In dit rapport is een analyse van de uitkomsten van de bijeenkomsten terug te vinden en worden deelnemers aan het woord gelaten. De commissie heeft de inzichten gebruikt voor het advies: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’. Dit advies wordt in april 2015 gepresenteerd in opdracht van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Thema's

Deel deze publicatie op: