Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechtsgeweld in Nederland

Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014
PublicatiesGepubliceerd op: 22-12-15
Deze vierde rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland laat zien dat het aantal racistische incidenten in 2014 flink gestegen is. Het aantal incidenten van moslimdiscriminatie is eveneens fors toegenomen. Tegelijkertijd blijkt dat incidenten van racistisch en antisemitisch schelden juist sterk zijn afgenomen. Ten aanzien van de extreemrechtse formaties zien we voor het eerst sinds jaren enige groei in het gebruik van geweld. De omvang van extreemrechtse formaties blijft wel stabiel en gering.

We zien een verschil in dynamiek bij incidenten van antisemitisch geweld vergeleken met incidenten van racistisch geweld. Bij antisemitisch geweld wordt de aanleiding van het incident vaker gevonden in antisemitische intenties van de betrokkenen, terwijl bij de incidenten van racistisch geweld de racistische intenties veel minder vaak de aanleiding vormen.

Net als vorig jaar is het aantal uitspraken door de rechtbank op basis van discriminatiewetgeving gering. Het Openbaar Ministerie gaat echter vanaf 2015 discriminatie beter zichtbaar maken in haar registratie. Dit moet leiden tot een sterke verbetering van het inzicht in de afdoening van discriminatie-incidenten.

Zie ook:

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: