Tweede rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland

Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2012
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De tweede rapportage Racisme, antisemitisme en extreem-rechts geweld in Nederland gaat verder waar de eerste is opgehouden. Dezelfde thema’s zijn onderzocht over het jaar 2012, maar een verbeterde zoekmethode maakte het mogelijk nog meer gegevens op te sporen.

Door de vergelijking van de diverse thema’s met voorafgaande jaren ontstaat een beeld van de ontwikkelingen in de tijd. Zo blijkt uit de kwantitatieve gegevens die we verzamelden over extreemrechtse formaties in Nederland, dat de klassiek extreemrechtse formaties in 2012 in zowel omvang als slagkracht een dieptepunt hebben bereikt.

De verschillende typen incidenten worden geïllustreerd met voorbeelden uit de politiepraktijk. Incidenten vinden overal plaats; uit de regionale cijfers blijkt de spreiding van type incidenten over de diverse regio’s. Typering van verdachten, proces-verbaal en de afdoening van het Openbaar Ministerie komen per thema aan bod in een hoofdstuk over justitiële afhandeling.

Deze rapportage is uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting.

Second report on racism, anti-Semitism, and right-wing extremist violence in the Netherlands

Incidents, reports, offenders and settlements in 2012

The second report on racism, anti-Semitism, and right-wing extremist violence in the Netherlands continues the research where the first report left of. The same themes were researched, but an improved search method made it possible to collect more data.

The development through the years became visible when we compared the data from previous years. Quantitative data indicated that classic right-wing extremist groups reached a low point in 2012, in size and strength.

The different types of incidents are illustrated by examples of experiences reported by police officers. Incidents are widespread; data shows a scatter of types of incidents through the regions. Specifications of alleged offenders, complaints and out-of-court settlements are described in a separate chapter about judicial treatment.

This study was carried out for the Anne Frank Foundation.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: