Diversiteit

Racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld 2013

Bas Tierolf
Niels Hermens
Lisanne Drost

Met medewerking van:
Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting)

Volledige tekst

2014

ISBN 978-90-5830-662-3
128 pag.

Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling

In deze derde rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland zien we een gestage stijging van het aantal racistische incidenten over de jaren heen. Tegelijkertijd blijkt dat de omvang van de extreemrechtse formaties nog altijd op een heel laag niveau zit. Voor dit rapport zijn alle incidenten en aangiftes uit 2013 geanalyseerd en is er ook gekeken naar de verdachten en de afhandeling van de aangiftes. Een nieuw onderdeel in de jaarlijkse rapportage is de koppeling van gerechtelijke gegevens aan politiegegevens. De verschillende typen incidenten worden vergeleken met voorgaande jaren en geĆÆllustreerd met voorbeelden uit de politiepraktijk. Typering van verdachten, proces-verbaal en de afdoening van het Openbaar Ministerie komen per thema aan bod in een hoofdstuk over justitiĆ«le afhandeling. Hierbij wordt het gehele traject in beeld gebracht, van incident zoals dat wordt geregistreerd door de politie tot het vonnis door de rechtbank. Tevens worden een aantal relevante rechtszaken besproken die het beeld dat wordt geschetst verder illustreren.