Toekomstige woonbehoeften van oudere migranten in Eindhoven

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In Eindhoven wonen 2.730 niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. Hun aantal neemt de komende jaren snel toe, zo is de verwachting. Hierdoor heeft de gemeente Eindhoven behoefte aan inzicht in de te verwachten kwantitatieve behoefte aan specifieke woonvormen onder oudere migranten in de komende 10 à 15 jaar.

In dit rapport wordt aan de hand van profielen binnen de doelgroep oudere migranten besproken welke oudere migranten in de toekomst wellicht behoefte hebben aan (nieuwe) woonvormen. De informatie voor de profielen is afkomstig uit kwantitatieve data (van de gemeente Eindhoven) en uit literatuuronderzoek. Ook zijn expertmeetings gehouden. Het onderzoek gaat ook in op de vraag hoe corporaties, gemeenten en zorginstellingen kunnen samenwerken om benodigde woonvormen te realiseren. Een van de keuzes is om proactief in te gaan op de (latente) vraag en bestaande voorzieningen geleidelijk uit te bouwen, of versterkt in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe woonvoorzieningen.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: