Talenten beter benut

Evaluatie Talent voor Zorg City Campus MAX
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Niet alle jongeren kunnen op eigen kracht een plek in de Utrechtse samenleving vinden. Sommigen missen de aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarnaast is er in het zorg- en welzijnswerk vraag naar nieuwe medewerkers.

Het project Talent voor Zorg City Campus MAX in Utrecht wil op beide vraagstukken een verschil maken. Het project is begin 2010 als pilot van start gegaan. In deze publicatie doen we verslag van een procesevaluatie en een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse. Beide zijn erop gericht te leren van de ervaringen in de pilot en zo een aanscherping te krijgen van het concept. Lessen voor de toekomst betreffen onder andere het selectieproces van de in te stromen jongeren, het aantal bereikte jongeren, de monitoring van de jongeren en de toevoeging van het doel jongeren zelfredzaam te maken.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: