Schurende waarden, een verkennend onderzoek naar betekenis en praktijk van religie in het onderwijs en op de werkvloer

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 06-12-18

Een verkennend onderzoek naar betekenis en praktijk van religie in het onderwijs en op de werkvloer

In deze verkenning kijken we naar hoe nieuwe religieuze aanspraken zich verhouden tot ‘gangbare waarden’ in de publieke ruimte waar mensen met diverse etnische achtergronden elkaar ontmoeten. In het bijzonder op scholen en op de werkvloer.

De centrale vraag van deze publicatie luidt: ‘Wat zijn de aard en betekenis van schurende waarden en normen in het publieke domein en welke handelingsperspectief ontwikkelt zich in onderwijs- en werksituaties?’. Door middel van een korte literatuurverkenning en interviews met wetenschappers geven we een theoretische duiding van de betekenis van schurende waarden in de maatschappij vanuit verschillende perspectieven. Rechtsstatelijk, theologisch, sociologisch en filosofisch.

Daarnaast is de alledaagse praktijk op scholen en bedrijven in beeld gebracht met daarin vooral voorbeelden van werkgevers en professionals in het onderwijs van wat zij aan schuringen ervaren en hoe ze hier mee omgaan.

https://www.kis.nl/publicatie/de-betekenis-en-praktijk-van-religie-het-onderwijs-en-op-de-werkvloer

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema