Pleegzorg op maat

Werving en binding van islamitische pleegouders
PublicatiesGepubliceerd op: 19-10-18
In opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar effectieve werving en behoud van islamitische pleegouders.

De vraag naar pleegzorg is de laatste jaren fors gestegen. Tegelijkertijd kampt de pleegzorg met een tekort aan pleegouders, waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. Pleegzorgbestanden zijn nog tamelijk wit, en vormen nauwelijks een afspiegeling van de regionale multi-etnische samenleving. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende perspectieven van pleegzorginstellingen, intermediairs en (aspirant-)pleegouders en biedt aanknopingspunten voor beleid en praktijk. Op basis van ons onderzoek doen we een aantal aanbevelingen voor de werving, begeleiding, screening, training en matching van islamitische pleegouders. Deze kunt u raadplegen in het rapport zelf, en ook in de aparte handreiking.

KIS deed in 2015 al onderzoek naar de rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg. Lees deze publicatie hier.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: