Pilot jeugd- en gezinscoaches Kop van Noord-Holland

PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-14

Pilot jeugd- en gezinscoaches Kop van Noord-Holland

Volledige tekst

2014

ISBN 978-90-5830-585-5
23 pag. € 7,00

Een financiële analyse

Bureau Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 niet langer meer de toegangspoort tot de jeugdzorg. Gemeenten nemen het stokje over en gaan binnen het sociale wijkteam samenwerken met jeugdzorginstellingen. Om alvast ervaring op te doen met wijkgericht werken hebben de samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland eind 2013 vier teams van jeugd- en gezinscoaches opgezet. Als inwoners uit de pilotgebieden Julianadorp, Schagen centrum, Middenmeer en Texel aan de bel trekken bij basisvoorzieningen zoals onderwijs, huisarts of jeugdzorg, gaat de hulpvraag naar deze teams. De teamleden kunnen snel hulp bieden in de directe omgeving van jongeren tussen de 0 en 23 jaar en hun gezinnen, maar schakelen, indien nodig, ook specialistische zorg in. Het is de bedoeling dat het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker wordt voor ouders, voor andere voorzieningen en voor de aansturing door de gemeenten. Door te kijken wat er gebeurt op het laagste schaalniveau – individuele cases – geeft dit onderzoek zicht op de mogelijke meerwaarde van de pilotaanpak.

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: